-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

روایت خنده آور از دپلومات های افغانستان درمسکوبه گزارش شبکه اطلاع رسانی،  از سفارت افغانستان در مسکو، از سالها به این طرف دیپلوماتان آن سفارت به مغازه های بزرگ رفته و بل های خرید اجناس را که شهروندان مسکو با خود نمی برند، از نزد فروشنده ها با پرداخت مبلغ ناچیز خریداری می نمایند.

هموطنان میدانند که دیپلوماتان در کشور محل ماموریت از پرداخت مالیه معاف می باشند.

دیپلوماتان افغان با سوء استفاده از این امتیاز به مغازه های بزرگ در مسکو رو آورده و ماهوار بل ها را که تا حدود مبلغ سه تا پنج هزار دالر میگردد جمع اوری و در اخیر هر ماه بعد از مهر و امضآی مسئول مالی سفارت به وزارت خارجه روسیه ارسال میدارند و بدین ترتیب هر دیپلومات ماهانه مبلغ یک تا دو هزار دالر به به دست میاورد.

مبتکر این عمل نا روا شخصی به نام غیور است که رشته تحصیلی وی تخنیکر طیاره انتونوف بوده و از قضا در زمان حکومت سرگردان در سفارت افغانستان در مسکو مقرر گردیده بود.

حالا بر علاوه دیپلوماتان آقای عزیز کرزی نیز توسط دریور خود به خریداری بل شروع کرده و گفته میشود که ماهانه تا حدود پنج هزار دالر را به این طریق به بغل جیب میگذارد.

وزارت خارجه روسیه میداند که بل های ارسالی مربوط دیپلوماتان افغان نیست ولی از روی حیای دیپلوماتیک 20 فیصد مبلغ درج شده در بل ها را که اصلا شهروندان روسیه پرداخت نموده اند ، برای دیپلوماتان بیچاره افغان می پردازد.

به امید روزی که دیپلوماتان ما هم حیای دیپلوماتیک پیدا کنند.

با احترام
جان محمد
باشنده مسکو