-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

امریکا شبکه حقانی را عامل کشتار درقرغه کابل معرفی کرد


مهم آن است که این حمله اولین حمله طالبان نبود و آخرین عملیات نیز نخواهد بود. زنده گی درکابل، درفاصله میان دو انفجار


تازه ترین ارقام حاکی است که رقم تلفات طالبان برهوتل سپوژمی درقرغه بست ودو کشته برجا نهاده است. وحشتی که خانواده ها وغیرنظامیان ازین رویداد متحمل شدند بسیار عمیق است؛ زیرا هرگزگمان نمی رفت که طالب این بار به طور مستقیم، اهداف غیرنظامی را نشانه گیری کند. قوماندان جان آلن گروه حقانی را مسبب این حملات معرفی کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز وضع بعضی از افرادی را که در این هوتل  گیر مانده بودند شرح نموده است. یک تن از کارمندان این هوتل به نام ویس بعد از شرح جزیات این حادثه گفته است، یک تعداد از مهمانان از ترس خود را در بند قرغه انداختند. به گفته او عدهء از این افراد  آب بازی یاد نداشتند و خود را در زیر دیوار بند پنهان کردند تا روشنی شد.

روزنامه از قول شاهدان عینی نوشته است که گفته اند بعضی از آن ها حتی شش ساعت به دیوار بند آویزان بودند.

روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود می نویسد، حمله بر قرغه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رییس جمهور افغانستان حامد کرزی  تصدیق نمود، حکومت افغانستان و کشورهای غربی  نتوانسته اند صلح را در افغانستان تامین کنند. رییس جمهور کرزی در اجلاس مشترک قوای سه گانه دولت افغانستان گفت: « مملکت ما با امن نشده و مردم و خانه های ما مصوون نیستند.»

العربیه و بعضی رسانه های دیگر می نویسند که حمله قرغه اولین حمله طالبان نیست و آخرین هم نخواهد بود.  در این رسانه ها به حمله بر شعبه کابل بانک در جلال آباد،  حمله بر هوتل ستاره، حمله بر سفارت امریکا و همین طور حمله بر هوتل انترکانتیننتل در کابل اشاره شده است که نشان دهدهء وضع حساس افغانستان می باشد.

به نوشته این رسانه ها،  طالبان تلاش می کنند که مناطق حساس شهر کابل را مورد حمله قرار بدهند تا خود را بیشتر مطرح کنند و از همین روست که محل های تجمع مردم و مناطق دیپلوماتیک را هدف قرار می دهند.

به نوشته روزنامه تایمز، این حملات بدون شک نشان می دهند که طالبان  می خواهند ثابت بسازند که قوای امریکا و ناتو در ده سال جنگ نتوانسته اند، آن ها را به شکست روبرو بسازند. 

به نوشته روزنامه این حمله در یک زمانی رخداده است که همه در مورد انتقال مسوولیت ها به قوای افغان صحبت می کنند و چنین حملات توانایی آینده قوای افغان را برای تامین امنیت به سوال روبرو می سازد.