-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

یک یادداشت کوتاه از صادق هدایت

برگرفته شده: وبلاگ بوفستان

من همانقدر از شرح حال خودم رم می کنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی مابانه . آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می خورد ؟ اگر برای استخراج زابچه ام است آن مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد گرچه از شما چه پنهان بارها از منجمین مشورت کرده ام . 
اما پیش بینی آن ها هیچ وقت حقیقت نداشته ، اگر برای علاقه خوانندگان است باید اول مراجعه به آراء عمومی آن ها کرد . خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می کند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و ازین جهت مراجعه به عقیده خود آن ها مناسب تر خواهد بود مثلا اندازه اندامم را خیاطی که برایم لباس دوخته بهتر می داند و پینه دوز سر گذر هم بهتر میداند که کفش من از کدام طرف ساییده می شود . این توضیحات همیشه مرا به یاد بازار چارپایان می اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می گذارند و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خصایل و عیوبش نقل می کنند . از این گذشته شرح حال من هیچ نکته بر جسته ای در بر ندارد نه پیش آمد قابل توجهی در آن رخ داده نه عنوانی داشته ام نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بوده ام بلکه بر عکس همیشه با عدم موفقیت رو به رو شده ام . در اداراتی که کار کرده ام همیشه عضو مبهم و گمنامی بوده ام و روسایم از من دل خونی داشته اند به طوری که هر وقت استعفا داده ام با شادی هذیان آوری پذیرفته شده است . روی هم رفته موجود وازده بی مصرفی قضاوت محیط در باره من می باشد و شاید هم حقیت در همین باشد .