-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

پاسخ قدیرفطرت به رئیس جمهورکرزی


امکان ندارد بدون اجازه و ودخالت رئیس جمهور، قرارد 3 ملیارد دالری نفت آمو دریا به پسران عمۀ ایشان داده شود که شغل اصلی شان قاچاق است.


قدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی درگفت وگو با تلویزیون ماهواره یی نور در امریکا گفت: من داوطالبانه حاضر هستم به محکمه حاضر شوم، مشروط بر این که محکمه در امریکا، فرانسه، انگلستان و یا هم در افغانستان بدون کرزی باشد.
آقای فطرت اخیراً رأساً ازسوی رئیس جمهور به دست داشتن درفساد بزرگ در کابل بانک متهم ساخت وخواهان تحویلی وی به حکومت افغانستان شد.
آقای فطرت درین باره چنین واکنش نشان داد:
خاندان کرزی 20 هزار جریب زمین در عینو مینه قندهار به شمول زمین های وزارت دفاع را غصب کرده است.
به گفتۀ فطرت شیر محمد زازی قومان قول ارودی قندهار به خاطر انتقاد از غصب ملکیت های وزارت دفاع، از مقامش برکنار شد. رحمت الله روفی فقط دو ماه در کرسی اش باقی نماند واز قندهار برون رانده شد. زیرا وی ازغصب یک هزار جریب زمین اضافی به وسیلۀ برادران کرزی انتقاد کرده بود.
قدیرفطرت افزود: معدن سمنت غوری و کرکر را غارت کردند و تا امروز کار آن شروع نشده است. در حالی که کمپنی امریکایی حاضر به 550 ملیون دالر سرمایه گذاری بود.
فطرت درادامۀ افشاگری گفت:
 میر محمد صدیق ایشان وزیر پیشین معادن از دادن کارخانۀ سمنت غوری به خانواده کرزی ابا ورزید ودرنتیجه ازمقامش برکنار ساخته شد و به جای وی معین ابراهیم عادل معین وزارت درجایگاه وزیرقرارگرفت که با خواهشات حکومت کاملاً از درسازش پیش آمد. عادل دو هفته بعد، فابریکۀ دولتی سمنت غوری را برای 49 سال به خانوادۀ کرزی سپرد.
فطرت گفت: باید تا دوسال ظرفیت فابریکه اول بالا می رفت، کارخانۀ دوم غوری را فعال می کردند و در سال سوم ساخت فابریکه سوم را آغاز می کردند. امروز 5 سال می گذرد ، هیچ کار را نکردند، واخیراً شنیده شده است که فابریکه دوم غوری سقوط کرده وکارخانه اول درحد ظرفیت اولی کار می کند.
فطرت همچنان گفت:
رئیس جمهور قرار داد نفت آمو دریا را به پسر عمه خود راتب پوپل کسی که 8 سال را در زندان به جرم قاچاق گذشتانده بود داده است؛ در حالی که شرکت وی هیچ تجربه در این مورد ندارد. آقای کرزی تا آخرین روز ها هم از من می خواست که نام برادر شان را از دوسیه کابل بانک حذف کنم.
فطرت اضافه کرد: هیچ دوسیه علیه من نبود، هیچ کیس نبود، فقط چند ساعت بعد از استعفا مرا خاین ملی خطاب کردند.
رئیس سابق بانک ملی ادامه داد: شیرخان فرنود و خلیل فروزی گرفتار شدند اما 2 هفته بعدازاد شدند. علتش این بود که گفتند اگر ما رها نشویم راز ها را افشا خواهیم کرد.
بانک بانک در انتخابات 3.4 ملیون دالر مستقیما به رئیس جمهورپرداخت کرد. کابل بانک و عزیزی بانک، در 20 کانال تلویزیونی، ده ها رادیو و صد ها بیلبور به ارزش ملیون ها دالر مصارف کرزی را پرداختند.
 70 موتر زره هرکدام به ارزش بیش از 100 هزار دالربه وسیله بانک ها خریداری شد تا به اعضای کمپاین و سران و بزرگان ولایات رشوت بدهد. برادر کرزی و مارشال فهیم ملیون ها دالر را بنام های درایور، چوکیدار، محافظ ، چایدارباشی خود از کابل بانک قرض گرفتند.
من طی مکاتیب رسمی به شاروالی کابل خواهان انجماد دارای هایشان شدم. آقای کرزی شخصا در فساد خانواده خود دست دارد چراکه امکان ندارد بدون اجازه و ودخالت رئیس جمهور، قرارد 3 ملیارد دالری نفت آمو دریا به پسران عمۀ ایشان داده شود که شغل اصلی شان قاچاق است.