-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

محمد مارسی یک دولت تکنوکرات انتخاب مي کند

برخلاف هیجان نازای حلقات اخوانی درافغانستان که برای سرپوش گذاشتن برشکست ها وجرایم خود، از ظفرمندی اخوان المسلمین درمصر با های وهوی استقبال کردند، محمد مارسی ازواقعیت های زندگی چنان انتباه گرفته است که دیگر به اخوان المسلمین سال های پنجاه هیچ گرایشی ندارد.


یکي از معاونین محمد مرسي گفت که اولین رئیس جمهور غیر نظامي مصر بعد از پیروزي در انتخابات مستقیما به دفتر کارش رفت. بعد از یک رقابت کاملا دوقطبي با احمد شفیق، نخست وزیر سابق حسني مبارک، گروه هاي اسلامي باید تلاش کنند تا بر وعده های انتخاباتي که منجر به ائتلاف با همه گروه هاي دموکراسي خواه و شکست شفیق شد، پایبند بمانند. این عضور سابق اخوان المسلمین تلاش خواهد کرد تا دولتي  انتخاب کند که شامل همه نیروهاي سیاسي بشود که در مقابل شفیق از او حمایت کرده بودند. آقاي مرسي که بعد از پیروزي از اخوان المسلمین استعفا داد، باعث خشنودي نیروهاي نظامي شد که حتي بعد از انتقال دولت در آخر ماه ژوئن قدرت را در دست خواهند داشت.
 یک مشاور ارشد اولین رئیس جمهور اسلامگراي مصر در دوران معاصر گفت که مرسي درحال مذاکره با چهره هاي ملي مستقل است تا نخست وزیر را انتخاب کند. وي همچنین گفت که اکثریت کابینه وي را تکنوکرات ها تشکیل خواهند داد. روزنامه الاهرام گزارش داد که آقاي مرسي محمد البرادعي برنده جایزه صلح نوبل یا وزیر سابق اقتصاد حازم الببلاوي را براي این پست در نظر گرفته است. آقاي الببلاوي به آژانس فرانس پرس گفته  او در خارج از مصر بوده و هنوز کسي از دفتر ریاست جمهوري با او تماس نگرفته است.
آقاي مرسي همچنین اولویت هاي برنامه هاي دولت اش را بررسي کرده است. اقاي مرسي وعده داده بود که براي بازسازي امنیت و رونق اقتصاد که از زمان شورش هاي ضد مبارک آغاز شده بود، تلاش کند. وي همچنین گفته بود که با کمبود سوخت و وضعیت بد ترافیک و مشکل زباله  مبارزه خواهد کرد. روز دوشنبه آقاي مرسي با مقامات دولت موقت که تا زمان تشکیل کابینه جدید برسر کار مي مانند، ملاقات کرد. وي با فرمانده نظامي مصر، ژنرال حسین طنطاوي دیدار کرد و رسانه ها این دیدار بین دو مرد قدرتمند مصر را که یکي متعلق به نظامیان و دیگري متعلق به احزاب اسلامي است، موفقیت آمیز توصیف کردند. تصویر امروز الاهرام، آقاي مرسي ریشو را نشان مي داد که در کنار ژنرال طنطاوي  نشسته بود و البته این را هم  نشان مي داد که چطور نظامیان همچنان قدرت را در مصر در دست دارند. ارتش مصر، از زمان سقوط مبارک، گفته است که از زماني که مرسي رسما رئیس جمهور مصر بشود-۳۰ ژوئن- همه قدرت یک رئیس جمهور را خواهد داشت. اما دو فرمان  در این ماه صادر شد، نظامیان بعد از دستور دادگاه  مجلس را منحل کردند  و یک شوراي امنیت ملي توسط فرماندهان نظامي تشکیل شد که بطور گسترده اي در سیاستگذاري کشور نقش دارند. اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره تحصن کرده اند و این تحصن تا زماني که نظامیان قدرت را به مرسي بازگردانند  و مجلس را احیا کنند، ادامه خواهد داشت. خود مرسي گفت اگرچه او راي دادگاه را مبني بر منحل شدن مجلس با اکثریت اسلامگران قبول کرده، اما با آن مخالف بود. مشاور وي گفت:« مرسي دلش مي خواست در برابر مجلس سوگند بخورد.» اما در نبود مجلس وي باید در برابر دادگاه قانون اساسي سوگند بخورد. ارجحیت اصلي مرسي تلاش براي بهبود رکود اقتصادي کشور است که بشدت وابسته به صنعت جهانگردی است. بازار بورس قاهره روز دوشنبه با ۷.5 درصد بسته شد که یک سال بود چنین افزایشي نداشت و این نشاندهنده خوشبیني است که در مورد انتخاب یک رئیس جمهور و ثبات کشور وجود دارد. اما یک آژانس اقتصادي اعلام کرد  سلطه طولاني مدت ارز خارجي در برابر پول رایج کشور نتایج منفي در بر داشته است. تلگراف ، 27 ژوئن