-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

داکو سالاری درپشاور، تکرار خیره سری ها درافغانستان


غزاله جاوید به رگبار بسته شد.


پژواک: غزاله جاويد آوازخوان مشهور زبان پشتو  با پدرش، توسط افراد ناشناس در شهر پشاور پاکستان به قتل رسيد.اين افراد مسلح که بر موترسايکل سوار بودند، شب گذشته در منطقۀ دبگرى شهر پشاور، بر غزاله و پدر وى شليک نمودند.
حاجى امتياز يکتن از افسران پوليس شهر پشاور، در محل رويداد به خبرنگاران گفت که غزاله، در حال خارج شدن از يک آرايشگاه بود که مورد شليک قرار گرفت.
وى علاوه نمود که حمله کننده گان، بعد از قتل موفق به فرار  شده اند؛ اما پوليس در مورد تحقيقات را آغاز نموده است.
موصوف مي گويد که غزاله به علت منازعات فاميلى کشته شده است.
اما فرحت جاويد خواهرغزاله، اتهام وارد نمود که پدر و خواهرش از طرف ملک جهانگير (شوهر اسبق غزاله)، به قتل رسيده اند.
وى علاه نمود: "ما در منزل خود نشسته بوديم، که ملک جهانگير همراه با سه فرد مسلح آمدند و بر خواهر و پدرم شليک نموده و هردو را به قتل رساندند."
نامبرده افزود که در پوستۀ پوليس عليه ملک جهانگيرشکايت نموده؛ اما پوليس تا حال وى را دستگير نکرده است.
غزاله جاويد، باشنده منطقۀ سوات ايالت خيبر پشتونخواه بود و جسد هردوى آنها به سوات منتقل گرديده است.
غزاله جاويد، دو سال قبل با ملک جهانگير باشندۀ شهر پشاور عروسى نمود؛ اما ٩ ماه بعد روابط ميان آنها مختل گرديد، که در ماه دسمبر سال گذشته، از طريق ستره محکمه از شوهرش طلاق گرفت.
اين درحاليست که قبل از اين نيز درشهر پشاور و  ایالت بلوچستان، حملات مشابهى بر آوازخوانان زن صورت گرفته و به قتل رسيده اند.
قبل از اين، دو آوازخوان ياسمين گل و ايمن اوداس نيز در حملات مشابه به قتل رسيده بودند.