-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

حمله خشونت بار بریک ژورنالیست درکابلمحمد اسماعیل صفدری
گزارش می رسد که محمد حسین حکیمی مدیر اجرای
ی روزنامه «وحدت» عصر روزسه شنبه در محل کارش واقع کارته – غرب کابل- مورد ضرب شتم فرد ناشناسی قرار گرفت. حکیمی دلیل این حمله را سیاسی عنوان نموده می گوید که مخالفین خط مشی سیاسی روز نامه وحدت تحمل این همه به چالش کشیده شدن شان توسط این روزنامه را ندارند ودست به این اعمال ناجوان مردانه می زنند.
روزنامه وحدت ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری استاد حاج محمد محقق است. قرار اطلاع فردمهاجم در حوزه ششم پولیس زندانی هست، وی ظاهراً دانشجوی دانشگاه خوارزمی می باشد.
 هیج گونه نشان مسلح بودن شخص ضارب در دسترس نیست ، مدیر صاحب را به پشت میز کارش غافل گیر کرده و بامشت و کله ولگد در تنگی میز و چوکی گیر انداخته بود.