-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

درختانی که شب ها جیغ می زنند!

از چیغ وفریاد درختان، گردشگران گریخته اند.


خبر ازاین روستا که در جنوب شهر مشهد و در فاصله ۸ کیلومتری از این شهر واقع شده، حاکی است که مدتی است شب هنگام صدایی عجیب و وحشت آور از درختان به گوش می‌رسد که تا کنون سابقه نداشته است.
فان مهر : بروز یک پدیده عجیب در یکی از روستاهای اطراف مشهد باعث وحشت ساکنان وکسانی شد که از ان منطقه عبور می کنند.
این روستا که در جنوب شهر مشهد و در فاصله ۸ کیلومتری از این شهر واقع شده، حاکی است که مدتی است شب هنگام صدایی عجیب و وحشت اور از درختان به گوش می‌رسد که تا کنون سابقه نداشته است.
 بنا بر این گزارش صدای شبیه صوت یا جیغ که از درختان این منطقه توریستی به محض تاریک شدن هوا به گوش می‌رسد باعث شده تا گردشگران از این منطقه که ابتدای جاده روستای سربرج است؛ فراری شوند.
این منطقه توریستی در جاده ای که از جنوب مشهد به سمت کوه های بینالود ومشخصا روستای دیدنی مغان وغار ان منتهی می شود واقع شده که به کوه های خلج در مشهد شهرت دارد .
برخی از ساکنان ان منطقه این صدا های وحشت اور را از ملخ هایی میدانند که به این منطقه هجوم اورده و شبها به درختان پناه میبرند؛ برخی نیز عواملی ناشناخته از جمله تغییرات آب وهوایی را دلیل بوجود امدن این صداها عنوان می کنند.
این منطقه که دردره رودخانه ای واقع شده که یکی از سرچشمه های سد طرق میباشد هرساله در این فصل خشک میشد؛ اما امسال همچنان دارای اب می باشد وهمین امر باعث جلب مردم وبه تبع ان ترس انها از این پدیده شگفت انگیز شده است .
صداهایی که از درختان این منطقه به گوش میرسد هیچ شباهتی به صدای جیر جیرک نداشته و صدای باد نیز نمیباشد , چرا که خبرنگار ما در شرایطی این صدا ها را شنید که حتی برگ یک درخت هم به دلیل باد تکان نمیخورد .
به گزارش قدس انلاین،درعین حال هیچ پدیده ای غیر طبیعی نیز در منطقه به چشم نمیخورد اما در لابه لای درختان و همچنین علفزارهای اطراف ان میشد هچوم ملخها را مشاهده کرد .
خبرنگار ما تصاویری نیز از این منطقه توریستی تهیه کرده که اکنون دیگر شبها حتی برای کسانی که از جاده منتهی به ان عبور میکنندهول انگیز شده است.