-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

آیندۀ حکومت ایران به « دو6 ماه» تقسیم شدهنظام پذیرفته که بسیاری از سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد و تیمی که با او بر سر کار آمده اند، در راستای استراتژی اسرائیل است و شکست مذاکرات اتمی نیز در همین چارچوب است.

آنچه را می خوانید، از متن گزارش مشروحی که برای پیک نت ارسال شده استخراج کرده ایم. این گزارش عمدتا مربوط به کشاکش های درون حکومتی و بویژه بحث های تند میان فرماندهان سپاه پاسداران و راه کارهائی است که گروهی از آنها برای خروج از بحران مطرح کرده اند. ما از این گزارش، تنها نکاتی را که جنبه خبری دارد بیرون کشیده ایم:
1- عقب نشینی در مذاکرات اتمی در بالاترین سطوح حاکمیت پذیرفته شده است و اعتقاد بر اینست که این عقب نشینی تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد باید انجام شود و او خود نیز پذیرش آن را اعلام کند. بیم از آنست که او بعنوان مدعی، پس از عقب نشینی اتمی دست به عوامفریبی زده و خود را سازش ناپذیر و دیگران را سازشکار اعلام کند.
2- نه تنها فرماندهان سپاه، بلکه بیت رهبری نیز اعتقاد دارند و می گویند که احمدی نژاد تبدیل به استخوانی شده که در گلوی نظام گیر کرده است. حرکات او غیر قابل کنترل و خارج از مدار است.
3- شرایط کنونی ایران به دو 6 ماه تقسیم شده است و در عالی ترین سطح نظام، این عقیده شکل گرفته که در 6 ماه اول به ایران حمله نظامی نخواهد شد. یعنی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. 6 ماه دوم مربوط به دوران پس از ریاست جمهوری امریکاست. اگر اوباما برنده انتخابات باشد، وضع کنونی، یعنی فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی به ایران ادامه خواهد یافت اما باز هم حمله نظامی صورت نخواهد گرفت. اما اگر اوباما شکست بخورد باید در انتظار چنین اقداماتی بود. برای هر دو گزینه طرح هائی تهیه شده است. در 6 ماه دوم، مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز مطرح است که خود تابعی از شرایط حاکم بر جهان و ایران در آن دوران، یعنی 6 ماهه دوم است.
4- اسرائیل با تمام نیرو و از راه های مختلف در حال تحریک و حادثه سازی برای کشاندن امریکا به یک حمله نظامی به ایران است و به همین دلیل باید این حوادث را شناخت و توطئه را خنثی کرد. اسرائیل حتی سعی می کند تا قبل از دوران ریاست جمهوری اوباما این جنگ را امریکا آغاز کند.
5- نظام پذیرفته که بسیاری از سخنرانی ها و موضع گیری های احمدی نژاد و تیمی که با او بر سر کار آمده اند، در راستای استراتژی اسرائیل است و شکست مذاکرات اتمی نیز در همین چارچوب است. در همین ارتباط اکنون بر این اعتقاد اند که سفر و سخنرانی احمدی نژاد به "ابوموسی" و اشغال چاه نفت در داخل خاک عراق در آستانه انتخابات این کشور که منجر به تقویت بعثی های عراق شد به سود اسرائیل بوده است.
6- یک معاون راهبردی به جمع معاونان وزارت اطلاعات اضافه شده، که نظارت بر حساس ترین ارگان های این وزارت خانه را برعهده گرفته است. او که از جمله وظائفش متلاشی کردن شبکه های اقتصادی و سیاسی احمدی نژاد است، حاصل تفاهم خامنه ای با رفسنجانی و فرماندهان سپاه است.
7- در خبرها بصورت طنز و مسخره مطرح شده بود که سپاه در قم حوزه علمیه برپا می کند. اما مسئله اصلی اینست که در سطوح فرماندهان امتحان حوزه ای گرفته می شود و در سالهای اخیر موسسه متعلق به مصباح یزدی این امتحان را گرفته و تائیدیه صادر می کرد و به همین دلیل بسیاری از فرماندهان سپاه هوای مصباح یزدی را داشتند. اکنون سرگرم تاسیس یک حوزه علمیه مستقل در قم هستند که وظیفه امتحان حوزه ای را از مصباح یزدی گرفته و در اختیار این حوزه قرار خواهند داد.