-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

پیمان امنیتی تیم حاکم با ایران

کدام جناح داخل دولت، افغانستان را به سوی ایران می لغزاند؟


اشاره: وزیرخارجه ایران علی اکبرصالحی درصحبت با تلویزیون طلوع از امضای پیمان جامع امنیتی بین کابل وتهران خبرداد. وی گفت که امضای این پیمان بنا به پیشنهاد حامدکرزی بوده است. درشرایطی که ایران وامریکا قدم به قدم درخلیج به سوی یک جنگ فرامنطقه ای نزدیک می شوند، وافغانستان به عنوان «متحد امریکا خارج ازناتو» اعلام شده، به امضای پیمان امنیتی با ایران- دشمن آشکار امریکا- چه تعبیری می تواند داشته باشد؟
آقای صالحی تصریح کرد: ما امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم یک پیمان جامعی در ارتباط با همکاری‌های گسترده با افغانستان به امضا برسانیم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، افزود: این موضوع مورد استقبال رئیس جمهور افغانستان و مقامات ایرانی قرار گرفته و در حال حاضر کارشناسان دو کشور در صدد هستند تا این پیمان میان کابل و تهران، تنظیم و امضا شود.
صالحی به احزاب وجریان های سیاسی افغانستان هم سفارش کرد که متحد شوند. وی افزود: امیدواریم تا تمامی جناح‌های سیاسی در افغاستان منافع کشور خود را فراتر از منافع حزبی و سیاسی بدانند. 
به نظرمی رسد که طی ماه های اخیر بندوبست های مخفی بین حکومت افغانستان وایران درجریان بوده اما پرسش این است که کدامیک از جناح های قدرت درارگ، پیشقراول امضای پیمان امنیتی با ایران بوده است؟ وزیرخارجه ایران ذکر کرد که ایران درآموزش نیروهای امنیتی مطابق پیمانی که قرار است به زودی منعقد شود، سهم خواهد گرفت. دولت افغانستان تاحال درین باره واکنش نشان نداده است. 
این مقام ایرانی، با اشاره به اعطای تسهیلات ترانزیتی توسط جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، خاطرنشان کرد: ما در صدد وصل افغانستان به بندر "چابهار" هستیم تا این کشور را از دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد نجات دهیم.