-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

خبرفوری


واحد های مجاهدین خلق ایران درافغانستان مستقر شدند.بربنای خبرهای رسیده به پایگاه خبری- تحلیلی پیک نت
در روزهای اخیر، از چند ناحیه و منبع خبری، به ما اطلاع رسیده است که شماری از واحدهای نظامی سازمان مجاهدین خلق به افغانستان منتقل شده و در بخشی از منطقه هرات (شرق خراسان) محل استقرار در اختیار آنها گذاشته شده است. بخشی از این نیروها از عراق و بخشی از اردن به افغانستان منتقل شده اند. گزارش های دیگری نیز درباره استقرار مجاهدین در نقاط دیگر مرزی افغانستان با ایران به ما رسیده است که هنوز نتوانسته ایم صحت آنها را بدست آوریم و با استفاده از منابع محلی خود در پی اخبار دقیق تر آن هستیم.
ما، صرفا خبری که بدستمان رسیده، پس از دو روز تامل و تحقیق در محل منتشر کردیم، بدون تفسیر و یا نظری در باره تصمیم سازمان مذکور برای چنین انتقالی. اما نمی توانیم این را ننویسم که همین استقرار و نقل و انتقالات نیز نشان دهنده رویدادهائی که برای آینده ایران قدرت های بزرگ جهانی تدوین کرده اند. این که مجاهدین خلق این بار نیز گوشت دم توپ خواهند شد یا نخواهند شد، امری است که در آینده می توان در باره آن نظر داد، اما این که دولت افغانستان بعنوان کارگزار امریکا مرزهای مشترک افغانستان با ایران را می برد به سمت مرز جنگی و انتقال مجاهدین خلق به حوالی مرزهای ایران بخش کوچکی از آنست، مسئله ایست جدی.