-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

شلیک به سوی فساد فراگیر به وسیله فرمان از بالا


اما وقایع درزنده گی روزانه چه گونه است؟ 
گزارش از شرکت برق کابل/ هرماه قبض (بل) مبلغ 35000 افغانی


افغانستان به حیث یکی از فاسد ترین کشورهای جهان درجه بندی شده و بحث های هم در سطوح بالا راجع به مشکل سرمایه گزاری های خارجی در افغانستان شنیده می شود. فساد در تمام سطوح جامعه افغانی سرایت کرده است. از جریان ثابت برق گرفته تا گرفتن تذکره و سر و کار با مقامات عدلی و قضایی، مردم عادی بی میلانه قبول کردند که رشوه به حیث یک قیمت چاره ناپذیر زنده گی در افغانستان می باشد.

نهاد شفافیت افغانستان می گوید، در پهلوی نا امنی و بیکاری، فساد اداری یکی از بزرگترین نگرانی ها می باشد. این نهاد تخمین نموده که مقدار تادیه رشوه در افغانستان، سالانه به یک ملیارد دالر یا به اندازه 5 فیصد تمام عواید نا خالص داخلی می رسد. عبدالهادی یک باشنده شهر کابل که در زیر آفتاب داغ برای ساعت ها در برابر دفتر شرکت برق منتظر است می گوید، در سر تا پای این شرکت فساد خانه کرده است.

او گفت، در ماه می، شرکت برق بل مصرف برق منزل او را 35000 افغانی نوشت. در حالی که او هیچگاه ماهانه بیش از 3500 افغانی نپرداخته است. او می گوید، عرایضی به شرکت برق کابل یا برشنا شرکت تحویل داد اما مشکل حل نشد. بلاخره او به یکی از کارمندان شرکت برق رشوه داد و وی بل اولی مصرف برق را به 2000 افغانی کم ساخت.

عبدالهادی همچنان گفت که یک ماه بعد تر، بل دیگری به اندازه قبلی یعنی 35000 افغانی دریافت کردم که اینک بار دیگر برای حل مشکل دوباره اینجا منتظر هستم. او و یک تعداد از منتظرین شرکت برق می گویند، منبع مشکل در تغییر سیستم کمپیوتری شرکت برق است. بگفته او هیچ راهی برای معلوم کردن صحت و سقم مصرف حقیقی برق وجود ندارد.

میرویس عالمی آمر دفتر تجارتی شرکت برق می پذیرد که بعضاً مشکلات تخنیکی وجود دارد، اما دست داشتن مامورین را در فساد رد کرد.

اجمل مالک یک مغازه موزیک در کابل می گوید، فساد در افغانستان نهادینه شده است. او می گوید، باید به سطوح بالایی توجه جدی صورت بگیرد، اما بد کرداری و بی قانونی مقامات متوسط در نیروهای امنیتی، ادارات عدلی و قضایی و سیستم معارف افغانستان بیشتر زیان آور است. او می گوید، اگر می خواهید در افغانستان کاری انجام شود، باید رشوه بپردازید.