-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

فرمان ابهام آمیز روی کاغذ

کمپاین رسانه ای حکومت برای مقابله با فساد
مگرحکومت قصد دارد با خود مبارزه کند؟


روزنامۀ نیویورک تایمز چاپ امریکا نوشته است:  یکی از مواد بیشتر نیشدار فرمان اخیر کرزی دربارۀ مبارزه با فساد اداری این اینست که از ستره محکمه افغانستان خواسته شده که در مدت شش ماه، تمام دوسیه های تحت دوران قضایی، بخصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل های زنجیره یی را فیصله و نهایی نماید. با در نظر داشت طول و عرض این سند، معلوم می شود که اهداف زیاد در آن نهفته است.

اما یک انگیزه برای حامد کرزی احتمالاً اینست که یک بازار داشته باشد تا خود را بحیث یک شخصی معرفی کند که در برابر فساد اداری موقف بسیار جدی دارد.

روزنامه می نویسد، در گذشته برخورد و عمل کرد آقای کرزی ایجاد کمسیون ها و ادارات با صلاحیت برای تحقیق بود. این بار، لحن یا صدای او یک دستور است برای عمل. اما همانطوریکه در گذشته دیده شد، میکانیزم اجرایی آن سربسته و مبهم است.

به نوشته روزنامه، در مورد مرام  بعضی از مواد این سند، یک سلسله سوال ها بوجود میاید. یکی اینکه به ستره محکمه هدایت می دهد، در جهت تعیین سرنوشت مظنونین و متهمین، در خلال مدت تعیین شده، قانونی به ساده سازی اجراآت قضایی پرداخته شود. اما روشن نیست که آیا آقای کرزی تلاش می کند تا راه را برای رهایی زندانیان بیشتر فراهم کند و یا اینکه کدام مقصد دیگر دارد.