-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

ایران ازگردنۀ خطرات بالا می رود

بانوی تهرانی برای زنده ماندن چنگ به سطل زباله می زند

این صحنه ها، برای مردم، حداقل در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور کاملا عادی شده و در طول روز به کرات آن را می بینند. مردان و زنان و کودکانی که کیسه بدست سطل های زباله را می گردند تا بلکه میوه ای له نشده و ته مانده غذائی را پیدا کرده و به خانه ببرند. آن که ظاهرا نمی بینند و یا نمی داند، آقای خامنه ایست که در بیتش نشسته و رویای جمعیت 200 میلیونی می بیند! سیر از گرسنه خبر ندارد، سواره ازپیاده!
و اگر میداند و می بیند و به روی خود نمی آورد، و به کج راهه اش تا تکمیل شدن فاجعه ادامه میدهد که دو صد چندان بد تر.