-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

بدخشان به سوق الجیش طالبان درحال تبدیل شدن است

سلطان محمد اورنگ ادعا کرد چند تن از مقامات، به شمول دکترنیلوفرابراهیمی با طالبان همدست شده اند.اســلام‌پور- ماندگار
اورنگ: كاپي نامه‌يي را در اختيار دارم كه ولسوال فعلي تگاب كشم، به طالبان در ولسوالي چهادرة ولايت كندز فرستاده، از آن‌ها(طالبان) سلاح و امكانات نظامي خواسته و هم اكنون سلاح طالبان در نزدش موجود است.»
فوزيه كوفي نمايندۀ بدخشان در مجلس در مورد بحران امنيتي در بدخشان هشدار داده گفت: «هر قدر به سال 2014 نزديك شويم، بحران امنيتي تشديد يافته و وضعيت در اين ولايت بدتر مي‌شود.»
برخي از نماينده‌گان پيشين مجلس، فرماندهان محلي و مردم در ولسوالي‌ تگاب كشم بدخشان، شماري از مقام‌هاي محلي و نماينده‌گان اين ولسوالي را به حمايت و هم‌سويي با طالبان متهم مي‌كنند.
اين فرماندهان محلي و نماينده‌گان پيشين مجلس مدعي هستند كه يك عضو مجلس نماينده‌گان، يك عضو شوراي ولايتي بدخشان، ولسوال و فرمانده پوليس تگاب كشم، با طالبان دست دارند و به نحوي در نا آرامي‌هاي اين ولايت دخيل هستند. ولسوالي‌هاي وردج، شهر بزرگ، درايم، تگاب ولايت بدخشان در اين اواخر شاهد حضور گستردۀ مخالفان مسلح دولت بوده است.
براساس گزارش‌ها، يك هفته پيش طالبان مسلح در ولسوالي تگاب كشم، هجوم آورده و ماموران دولتي را از اين ولسوالي متواري ساختند.
يكي از فرماندهان محلي كه نخواست نامش فاش شود، گفت: روز دوشنبه حدود صد نفر از طالبان محلي با شماري از طالبان خارجي، در قريۀ «كتوبالا» در ولسوالي تگاب هجوم آورده و گفته‌اند كه آن‌ها از حمايت كامل‌بيك عضو شوراي ولايتي و قاري عبدالقهار ولسوال تگاب برخوردار هستند.
به گفتۀ اين فرمانده محلي، طالبان همچنان به مردم هشدار داده‌اند كه هيچ‌گونه ارتباطي با دولت نداشته باشند. مردم محل نيز مي‌گويند كه يك روز پيش از حملۀ طالبان به تگاب، كامل بيك نمايندة شوراي ولايتي و قاري عبدالقهار ولسوال تگاب، همراه با سران طالبان نشست خصوصي‌يي داشته‌اند.
به گفتۀ ‌آن‌ها، به دنبال اين نشست طالبان به «كتوبالا»ي تگاب حملۀ مسلحانه كردند. همچنان سلطان محمد اورنگ نمايندۀ پيشين مجلس مي‌گويد: «ناامني‌هاي كنوني در بدخشان ريشه در انتخابات سال گذشته دارد؛ دست‌هاي سياسي گروپ‌هاي مسلح را به خاطر تهديد رقباي خويش در انتخاب ايجاد كرده بودند
و امروز آنان وضعيت را مختل مي‌كنند، رخداد روز دوشنبه با همكاري ولسوال و فرمانده امنيه تگاب كه هردو سرپرست مي‌باشند، صورت گرفته‌است.»
اورنگ افزود: حادثة روز دوشنبه را با جناب والي، رييس امنيتي ملي و آمر امنيت، در ميان گذاشته اسناد و شواهد زيادي كه به وضعيت امنيتي تگاب ارتباط دارد، در اختيار آنان قرار داده ام.
در اين حال، يك استاد دانشگاه مي‌گويد كه قاري عبدالقهار ولسوال تگاب در گذشته از اعضاي سرسخت طالبان بود كه اخيراً بر اثر پافشاري داكتر نيلوفر ابراهيمي نمايندة مجلس و كامل‌بيك نمايندة شوراي ولايتي بدخشان به حيث سرپرست ولسوالي تگاب تعيين شده است.
او همچنان گفت كه هم‌اكنون داماد عبدالرزاق فرمانده پوليس تگاب در صف طالبان قرار دارد و برضد دولت مي‌جنگد. اما داكتر نيلوفر ابراهيمي نماينده مجلس مي‌گويد ولسوال فعلي تگاب به رضايت مردم محل انتخاب شده و او (ابراهيمي) به خواست مردم محل ارج نهاده است.
بانو ابراهيمي گفت كه در زمينة تقرر ولسوال با او همكاري كرده است؛ اما قاري عبدالقهار هيچ‌گونه پيشنه وگرايشي با طالبان ندارد.
داكتر ابراهيمي مسوولان ولايت بدخشان را به بي‌تفاوتي متهم كرده مي‌گويد كه در نتيجۀ سكوت و كم‌توجهي آن‌هاست كه افراد و اشخاص تشنۀ قدرت، به دنبال بحران‌آفريني در منطقه هستند.
اما سلطان محمد اورنگ نمايندۀ پيشين مجلس مي‌گويد كه اسناد و شواهدي در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد داد كه نشان مي‌دهد داكتر نيلوفر ابراهيمي همسو و هم‌دست طالبان است.
آقاي اورنگ گفت: هنگامي كه طالبان در كشم علم مخالفت برضد دولت را بالا كردند، اولين كسي كه به كمك آن‌ها شتافت قاري عبدالقهار ولسوال فعلي تگاب بود كه از حمايت بانو ابراهيمي برخوردار است.
او همچنان افزود: «كاپي نامه‌يي را در اختيار دارم كه ولسوال فعلي تگاب كشم، به طالبان در ولسوالي چهادرة ولايت كندز فرستاده، از آن‌ها(طالبان) سلاح و امكانات نظامي خواسته و هم اكنون سلاح طالبان در نزدش موجود است.»
«اختلافات دروني» بحران امنيتي در ولسوالي‌هاي بدخشان را با شاه‌ ولي ‌والله اديب والي بدخشان در ميان گذاشتيم. او به روزنامۀ ماندگار گفت كه «اختلافات دروني» سبب شده كه زمينه به حضور طالبان در بدخشان مساعد شود.
آقاي اديب ضمن تاييد حضور افراد مسلح در اين ولايت گفت: طالبان محلي از اين خلا و اختلافات استفاده كرده در آن مناطق حضور يافته‌اند كه اين موضع را رياست امنيت ملي پيگري مي‌كند.
والي بدخشان در كل وضعيت امنيتي اين ولايت را قناعت‌بخش خوانده گفت: بدخشان از جملة امن‌ترين ولايات افغانستان است.
آقاي اديب گفت: خوشبختانه شماري از طالبان در اثر تلاش‌‌هاي رهبري ولايت به پروسة صلح پيوسته‌اند، اكنون خطر از آدرس آن‌ها جود ندارد.
با اين حال، فوزيه كوفي نمايندۀ مجلس مي‌گويد كه به دليل موقعيت استراتژيكي كه بدخشان دارد، شبكۀ القاعده و طالبان در تلاش نا امن ساختن اين ولايت هستند.
بانو كوفي افزود، القاعده و طالبان در تلاش ناامن‌ساختن ولايت‌هاي بدخشان، كنر و نورستان هستند كه پل ارتباطي‌ خوبي با شمال كشور و كشورهاي تاجيكستان و چين مي‌باشند.
او مي‌افزايد: بخشي از ناامني‌ها به ضعف مديريت ارگان‌هاي دولتي، فقر، بيكاري و برخي از سليقه‌هاي فردي و شخصي بر مي‌گردد؛ اين موضوعات سبب شده كه طالبان در بدخشان نفوذ كنند.
فوزيه كوفي هشدار داده گفت: هر قدر به سال 2014 نزديك شويم، بحران امنيتي تشديد يافته و وضعيت در اين ولايت بدتر مي‌شود.
او اضافه كرد: «در ناامني‌هاي پسين ولسوالي‌هاي وردوج و تگاب، دست‌هاي پنهان حلقات سياسي دخيل است. برخي افراد توسط نماينده‌گان مجلس در پست‌هاي كليدي دولت تقرر حاصل نموده‌اند كه هيچ‌گونه تعهدي به دولت ندارند؛ بل تعهد آنان بر افراد بوده، آنان براي تامين منافع ارباب خويش تعيين و تقرر شده‌اند.»
كوفي راه حل بحران امنيتي بدخشان را گزينش افراد شايسته، متعهد به مردم و دولت، زمينه‌هاي اشتغال‌زايي براي جوانان، كاهش فقر و بيكار مي‌داند. او مي‌گويد بايد برنامة ويژه‌‌يي در اين ولايت اتخاذ گردد تا قشر دانشگاهي ابزار دست طالبان نگردد.