-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

پزشکان دعا خوان درهرات شاهکار می آفرینندکسی نیست که دعا خوان را بازداشت کند.برای جلوگیری از بزرگ شدن سر یک دختر خورد سال در ولسوالی شیندند یک دعا خوان سر این کودک را با تیوب بایسکل و سیم کلچ موتر سایکل بسته نمود.
 داکتران در شفاخانه می گویند تمام شریان های سر این دختر خورد سال از بین رفته و وضعیت آن وخیم می باشد.
مادر این دختر خواهان بازداشت دعا خوان و برخورد قانونی با او شد .
شریفه دختر یکنیم ساله است که در حال حاضر در شفاخانه هرات بستری است.
 پس از انکه فامیل او متوجه شدند سرش در حال بزرگ شدن است بدون آنکه او را به نزد داکتر ببرند به نزد یک دعا خوان مشهور در ولسوالی شیندند بردند و حالا به این روز افتاده است.
 مادر شریفه می گوید دعا خوان برایش گفته است که میتواند از بزرگ شدن سر دخترش جلوگیری کند و باید پول پرداخت کند.
 مادر شریفه می گوید دعا خوان به خانه اش امده و سری شریفه را با تیوب بایسکل و سیم کلچ موتر سایکل محکم بسته است.
سری این دختر یکنیم ساله حالا به این روز در امده است و هر لحظه از شدت درد ناله می کند.
در همین حال مسوولین بخش جراحی شفاخانه هرات میگویند وضعیت این دختر یکنیم ساله به دلیل اینکه تمام شریان های سری این دختر به دلیل فشار تیوب از بین رفته وخیم می باشد. داکتر عزیز الرحمن جامی میگوید دعا با این کارش وضعیت جسمی این دختر نگران کننده کرده است.
مادر شریفه از مسوولان امنیتی خواست تا دعا خوان را بازداشت کنند و طبق قانون با او برخورد صورت گیرد.
چندی قبل صورت یک خانم جوان در ولسوالی کرخ هرات در اثنای دعا خوانی با مواد آتش زا سوختانده شد.
با اینکه مقام های ولسوالی کرخ در آن زمان مدعی شدند که با شخص دعا به صورت جدی برخورد می کنند اما این کار صورت نگرفت.
 دعا خوانی و تعویض نویسی که بعضا باعث بروز چنین رویداد های می گردد در هرات به یک امر عادی تبدیل شده است.
 در حال حاضر در گوشه و کنار شهر هرات تعدادی از افراد تحت نام دعا خوان و تعویض نویس  مشتری طلب می کنند. به هر صورت وضعیت شریفه یک نیم ساله وخیم است و به گفته مادر او دعا خوان نیز در حال حاضر در ولسوالی شیندند هرات مشغول دعا خوانی برای کسب پول است.
روزنامه هرات