-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

رئیس جمهور امیدواری مصنوعی ایجاد می کندنشریه فدراسیون بین المللی حقوق بشر در شماره اخیر خود نامه مشترک تعداد از سازمان های دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان را عنوانی رییس جمهور کرزی به نشر رسانده که در آن آمده است: جناب رییس! عدالت باید حکم نهایی داشته باشد.

به نوشته نشریه 10 سال بعد از حاکمیت در افغانستان، رییس جمهور کرزی که دوره ریاست جمهوری اش چندان باقی نمانده بالاخره در باره حساب دهی طالبان و اشخاصی دیگری که در پامال کردن حقوق بشر دست دارند سخن گفت. او هشدار داد که هیچ جنایتی در افغانستان بی مجازات نخواهد ماند.

اما به نوشته نشریه در سال 2005 هم رییس جمهور کرزی پلانی را برای صلح، مصالحه و عدالت تحت نام عدالت انتقالی طرح کرد تا کسانی که دست شان به جنایت آلوده است مجازت شوند. اما تحت شرایط کنونی برنامه عدالت انتقالی کاملاً فراموش شده است.

نشریه می نویسد رییس جمهور کرزی این بار هم امیدواری مصنوعی را برای جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشر ایجاد کرده است که گویا برای تامین عدالت اقدامات صورت خواهد گرفت.

اما به نوشته نشریه تا زمانی که حاکمیت قانون و عدالت انتقالی عملی نشود و فرهنگ معافیت از بین نرود، صلح پایدار و عادلانه هم در این کشور حاکم نخواهد شد.