-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

فارن پالیسی: نادرنادری به دستور فهیم قسیم برکنار شد
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر را عنوان کرده، می نویسد، در یک گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که تا هنوز نشر نشده، نام 500 تن ازمقامات وشهروندان افغانستان درج شده است که در کشتار های دسته جمعی شورشیان و افراد غیرنظامی در سال های 1990 در افغانستان دست داشتند. به نوشته نشریه یک تعداد از این افراد اکنون اشخاص قدرتمند و جنگسالاران متمول می باشند.

نشریه می افزاید که قبل از نشر این گزارش، تهیه کننده آن کمیشنر سابق حقوق بشر نادر نادری توسط رییس جمهور کرزی برطرف شد و به نظر نشریه رییس جمهور کرزی تحت فشار معاونش مارشال محمد قسیم فهیم که مخالف تحقیقات در این مورد بود، چندین عضو کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برطرف کرد.