-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

روز ایرانی بدون اعدام به صبح نمی رسد 17 اعدام در كمتر از دو هفته


رژيم ضدبشري آخوندي در آستانه ماه رمضان، در روز 29تير، يك زنداني را در ايرانشهر به دار آويخت. دادگستري آخوندها اتهام وي را مجازات يكي از سركردگان سپاه اعلام كرددر همين روز يك زنداني زن 28ساله، پس از تحمل 6سال حبس در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شده بود. يك زنداني ديگر در ملأعام در شيراز اعدام شد.
8زنداني ديگر در شهر قزوين شامل يك پدرو پسر ( 19تا 27تير) ، سه زنداني در كرمان (26تير)، دو زنداني در زندان مركزي زاهدان (20تير)و يك زنداني ديگر در بافت كرمان (18تير)اعدام شدند. به اين ترتيب شمار اعدامها از ابتداي سال ميلادي جديد دست كم به 220نفر بالغ مي شود.
توسل رژيم آخوندي به اين مجازات وحشيانه، واكنش يك رژيم پا به گور است كه از مقابله با گسترش انزجار عمومي و انبوه بحرانهاي داخلي و بين المللي گريبانگيرش به ويژه در شرايطي كه ديكتاتور سوريه، اصلي ترين متحد منطقه اي اش در آستانه سقوط قرار گرفته است، ناتوان است. سركرده نيروي انتظامي رژيم درباره گسترش اعدام و سركوب اجتماعي گفت رويكرد نرم ، «بدان معنا نيست که باتوم را کنار بگذاريم و به مجرم لبخند بزنيم. اگر کسي اعدام مي شود مثل عضو فاسد بدن است که بايد جدا شود».(رسانه هاي خبري -24تير)
مقاومت ايران عموم مجامع بين المللي به ويژه ارگانهاي حقوق بشري را به اقدامي عاجل و قاطع جهت توقف سركوب وحشيانه در ايران به ويژه مجازات سبعانه اعدام فرا مي خواند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران