-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

جلوی اختلاس های بعدی در پشتنی بانک را بگیرید!


مافیای جدید درپشتنی بانک، فرزند فساد سالاران قبلی است.دوستان عزیز و گرامی!
وقتی که نوشتۀ کارمند بانک ملی را خواندم دلم درد کرد و چون واقعیت ها را می دانستم مسئولیت وجدانی خود را ادا کردم.

مافیایی که بانک ملی را با خطر مواجه ساخته بود و اینک در پی پشتنی بانک افتیده هموطنان محترم چند روز قبل در همین بخش شایعات خبری را در مورد غارت پشتنی بانک توسط تیم ذولفقار موسی زی که اصل نامش ذوالفقار امیری است خواندم واقعاً ناراحت شدم.

این شخص که هود خیلی میباشد ، قبلاً در بخش قروض بانک ملی افغان کار میکرد که در مدت کمی پولهای هنگفتی را به جیب زد و رئیس بانک ملی خان افضل هده وال وقتی که از دزدی های این شخص خبر شد، وی را از بانک با بی عزتی اخراج کرد.

مدتی بیکار بود وقتی که خبر شد که پشتنی بانک آمر اعتبارات قبلی اش را که به فساد مالی متهم بود منفک و به ارگان های عدلی معرفی کرده به صد واسطه و وسیله به پشتنی بانک راه یافت و با با چاپلوسی و واسطه خود را به معاونیت آمریت اعتبارات رسانید.

همینکه در این پست مقرر شد شروع کرد به بر کنار کردن افراد سابقه دار این بانک و تیم جدید مافیایی خود را که در بانک ملی افغان با او یکجا اخراج شده بودند، با توطئه و وسیله به این بانک آورد.

کار گروپی این تیم پس از تکمیل شدن گروپ شروع شد و اینان 5 میلیون دالر را به افراد شناخته شدۀ مافیایی طور قرضه دادند و30 فیصد کمیشن خود را گرفتند و پول های بانک در حقیقت در سوخت است.

اینان همانطوریکه کارمند سابق بانک ملی در نوشته اش اظهار کرده بود، شخصی بنام پشتون را که در وقت دیانی مسئول جمع آوری رشوت و مشغول فساد اخلاقی در این بانک بود دوباره آوردند و اینان همین اکنون مصروف چور چپاول و فساد اخلاقی در پشتنی بانک هستند.

مقامات عالی رتبۀ دولت اگر به این حرف ها شک دارید لطف نموده از تک تک مامورین پشتنی بانک پرسان کنید اینان در دروازۀ خود قفل کمپیوتری نصب کرده هرنوع فسادی که بخواهند انجام میدهند.

اینان به توهین دشنام و حتی لت و کوب مامورین این بانک البته در نبود رئیس این بانک می پردازند و از بانک باند مافیایی ساخته اند.

باتشکر از توجه شما
یک کارمند بانک ملی

برگرفته از سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان