-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

کارشکنی های اطلاعاتی برضد مجاهدین خلق درکمپ آزادی


دولت عراق با منصوب كردن قاتل ساكنان اشرف به عنوان مدير دولتي كمپ به تنش و بحران دامن ميزند.


اظهارات شب گذشته نماينده  سازمان ملل در عراق ، سفير  مارتين كوبلر در شوراي امنيت در باره اشرف حاوي مطالبي هستند كه هيچ مبنايي در واقعيت ندارند و متناسب با خواست و مصالح نخست وزير  مالكي و دولت عراق تنظيم شده و به وضوح با گزارش مورخ 11 جولای دبيركل و حتي گزارشهاي قبلي خود آقاي كوبلر در تعارض است.
گزارش از مشكلات در ”گفتگو بين يونامي و ساكنان و بين ساكنان و دولت عراق” صحبت مي كند در حاليكه آقاي كوبلر بخوبي ميداند كه ساكنان اشرف و ليبرتي هيچ مشكلي در ملاقات با مقامات  يونامي و عراقي نداشته و ندارند و اين دولت عراق است كه با منصوب كردن قاتل ساكنان اشرف به عنوان مدير دولتي كمپ به تنش و بحران دامن ميزند.
ساكنان تنها از ملاقاتهايي كه رياست آن با سرهنگ صادق محمد كاظم يك دژخيم عراقي است كه در هر دو قتل عام فرمان آتش صادر كرده و تحت تعقيب دادگاه اسپانياست، خودداري می کنند.
اقاي كوبلر از ساكنان بيسلاح و بيدفاعي كه دو بار توسط نيروهاي عراقي قتل عام شده و 49 تن از آنان كشته و هزارتن زخمي شده اند ميخواهد كه دست به خشونت و تحريك نزنند و در عين حال از انعطاف عراق صحبت ميكند.
دولت عراق پس از دو ماه و نيم تنها  300كولر ساكنان و متعلقات شخصي باقيمانده از گروههاي 4 و 5 را به ليبرتي منتقل كرده است و از اجراي اكثر موضوعات حداقل هاي انساندوستانه براي حركت گروههاي بعدي از اشرف به ليبرتي سر باز زده است. اما آقاي كوبلر همه اين حقايق از جمله خودداري دولت عراق از انتقال تجهيزات پمپاژ آب، خودروهاي خدماتي و سواري، بنگالهاي ويژه معلولان، ليفتراك و مواد و ابزار لازم براي ساختن حداقلها مانند پياده رو و فضاي سبز در هواي 55 درجه را ناديده گرفته است.
آقاي كوبلر مي گويد ” مسئوليت همين طور بگردن بسياري حمايت كننده هاي بين المللي است، اين از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه آنها نيز بطور مثبت موضع ساكنان را تحت تاثير قرار دهند.”
به نظر مي رسد آقاي كوبلر از اينكه كارزار بين المللي مدافعان اشرف اجازه نداده است كه دولت عراق و رژيم ايران سياست خود را براي نابودي ساكنان اشرف يا واداركردن آنها به تسليم پيش مي برد، بسيار ناراحت است. ما به ايشان مي گوييم اگر او به ارزش هاي جهان شمول كه ملل متحد بر آن بنا شده است، وفادار نيست، ما دقيقا با اتكا به همان ارزش ها با تمام قوا از خواست هاي ساكنان اشرف دفاع ميكنيم آنها را مشروع و منطقي و در دسترس ميدانيم و متاسفانه رويكردهاي جانبدارانه آقاي كوبلر يكي از عواملي بوده است كه دولت عراق را به عدم برآوردهكردن اين خواستها تشويق نموده است.
آقاي كوبلر مينويسد ” كمپ حريه ظرفيت پذيرش 1200نفر ساكن باقيمانده اشرف را دارد و مطابق با استانداردهاي حقوق بشري است.” درعين حال مي افزايد. ”تا امروز، هيچ كشوري قدم پيش نگذاشته است كه ساكنان واجد شرايط، سابق اشرف را بپذيرد”
راستي او به اين تناقض چگونه جواب ميدهد در حاليكه بازاسكان چشم انداز ندارد، ازليبرتي به عنوان TTL اسم ميبرد و با اين عنوان بر فقدان انساني و حقوق بشري سرپوش ميگذارد.
 آقاي كوبلر به سادگي گزارش دبير كل را هم تحريف مي كند و مي نويسد: ” من درخواست دبيركل را تكرار ميكنم كه از ساكنان اشرف ميخواهد كه با مقامات عراقي همكاري كنند و از كمپ اشرف به كمپ حريه جابجا شوند.”
در حاليكه گزارش دبير كل تصريح مي كند ”من به دولت عراق و ساكنان هر دو كمپ عراق جديد و كمپ حريه فراخوان ميدهم كه با يك رويكرد سازنده و منعطف،  به همكاري با يكديگر ادامه دهند تا پروسه جابجايي بدون هيچ تاخير ديگري كامل گردد”.
گزارش ISJ به شوراي امنيت با جزئيات و استنادهاي كافي نشان ميدهد كه تا چه اندازه گزارش آقاي كوبلر در شوراي امنيت بي پايه، دروغ و تحريف حقايق است و تنها راه را براي ادامه محاصره و فشار بر كشتار سوم آنان هموار مي كند. كاركرد هفت ماه آقاي كوبلر و بخصوص گزارش او به شوراي امنيت نشان مي دهد كه او نه بخشي از راه حل اشرف، بلكه بخشي از مشكل است.