-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

نزدیکی بیش از حد بین طالبان ومقامات کاخ سفید


روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد فرار افراد پولیس به سمت طالبان در ولایت ارزگان و موضوع فساد در یک شفاخانه نظامی در افغانستان مطالبی را به نشر رسانده اند.


تایمز
در رابطه با فرار افراد پولیس محلی در ارزگان روزنامه تایمز چاپ لندن می نویسد که این افراد مقدار زیاد اسلحه را نیز با خود برده اند.


دیلی تلگراف
در موضوع شفاخانه روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف می نویسد که در جلوگیری از تحقیقات در مورد این شفاخانه یک جنرال بلند رتبه امریکایی هم دست داشته است.


فایننشیل تایمز
اما روزنامه فایننشیل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان درس های از صحبت با طالبان. نویسنده مطلب اناتول لیفین، پروفیسور در شعبه تحقیقات جنگ در کینگز کالیج لندن که در هفته گذشته با افراد نزدیک طالبان در دوبی ملاقات کرده است می نویسد، در بسیار مسایل نزدیکی بین رهبران طالبان و اداره امریکا خیلی بیشتر از آن است که تحلیلگران فکر می کنند.

به نوشته لیفین مانع اساسی صلح با طالبان شاید این نباشد که آنها با القاعده ارتباط دارند، بلکه جنجال بیشتر بر تقسیم قدرت در داخل افغانستان می باشد، زیرا به نوشته روزنامه طالبان آنقدر وابسته به القاعده نیستند.

نویسنده با 4 نفر از جمله دو مقام سابق حکومت طالبان که یکی از آنها از اساس گذاران این گروه می باشد، یک قوماندان جهادی که با طالبان ارتباط نزدیک دارد و یک نفر دیگر که تا حال به حیث میانجی کارکرده، هم صحبت شده است.

به نوشته لیفین از صحبت ها با این افراد چنین معلوم می شود که طالبان حتی با ایجاد قرارگاه های امریکا در افغانستان موافقه خواهند کرد که این مساله با موقف قبلی طالبان مغایر می باشد، اما آنها این اقدام را در چهارچوب یک برنامه عمومی صلح خواهند پذیرفت.

به نوشته روزنامه طالبان شاید به تمام این سازش ها راضی شوند، اما چیزی را که نمی پذیرند تسلیم شدن است و آنها می خواهند در تقسیم قدرت به آنها سهم موثر داده شود. آنها حتی راضی هستند که برنامه های فعلی صحی و تعلیمی را قبول کنند بشرطی که فاصله بین مردان و زنان ضمانت شود.

به نوشته روزنامه مشکلاتی هم وجود دارد که طالبان با چه نوع افرادی می خواهند در تقسیم قدرت سهم بگیرند و چگونه خواهند توانست که با جنگسالاران کنار بی آیند زیرا آنها طرفدار یک حکومت قدرتمند مرکزی می باشند و این جنگسالاران را مفسد می شمارند. سوال دیگر به نوشته روزنامه اینست که واشنگتن تا چه حد حاضر است متحدین خود را در افغانستان ترک کرده و با طالبان نزدیکی کند.

به هر حال به نوشته روزنامه زمینه برای تشکیل یک حکومت مشترک در افغانستان مساعد می باشد، اما با ختم انتخابات بعدی ریاست جمهوری در امریکا فرصت زیادی برای اقدام در این راستا نخواهد ماند.

به نوشته روزنامه به زودترین فرصتی که رییس جمهور نو امریکا انتخاب می شود، اقدامات در این ساحه باید شروع شود تا معلوم گردد که سخنان این افراد در دوبی تاچه حد به حقیقت نزدیک است و آیا این سخنان می توانند که یک اساسی برای صلح باشند.