-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

محاصرۀ مجاهدین خلق ازسوی کمیته سرکوب درعراقروز چهارشنبه 4 اسد/ مرداد (25 ژوييه 2012) در شرايطي كه درجه حرارت در سايه از 50 درجه سانتيگراد بالاتر رفته بود، نيروهاي عراقي به دستور كميته سركوب اشرف در نخست وزيري عراق، مانع ورود يك تانكر سوخت به اشرف شدند. اين در حاليست كه بخشي از برق اشرف توسط ژنراتورها تامين ميشود و با كمبود سوخت، بسياري از سرويسهاي حياتي مانند تاسيسات مربوط به بيماران و سردخانه ها براي نگهداري غذا و مواد فاسد شدني با اخلال جدي مواجه ميشود.
از چند روز قبل نمايندگان ساكنان، نمايندگان يونامي را در جريان اين محموله سوخت قرار داده بودند تا با دولت عراق براي ورود اين محموله سوخت هماهنگي كنند. اما روز چهارشنبه كه تانكر سوخت به اشرف رسيد، نيروهاي عراقي مستقر اجازه ورود ندادند. مراجعات مكرر ساكنان در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه براي وارد شدن اين تانكر سوخت بجايي نرسيد.
به دليل ممنوعيت خريد سوخت از داخل عراق، ساكنان سوخت مورد نياز اشرف و ليبرتي را با چند برابر قيمت و پرداخت هزينه حمل نقل از خارج از عراق وارد مي كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 6 مرداد 1391 (27 جولای 2012 )