-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

جنگ بدخشان وتشکیل احتمالی کشور مستقل برای پیروان اسماعلیه


به نظرمی رسد که گرهگاه جنگ های شورشیان دربدخشان تاجکستان درمناطق مرکزی متمرکز است.نا امنی های اخیر در مرز تاجیکستان و حملات راکتی پاکستان می تواند دلیل علنی این قضیه باشد.
گزارش ها از حوزۀ بدخشان ( شامل قلمرو مشترک تاجکستان وافغانستان) می رسانند که تحرکات تفنگداران مسلح مخالف رژیم امام علی رحمان در ولایت بدخشان آن کشور با قوتی غیرمنتظره آغاز شده است. هفته پیش هشت جنگجوی وابسته به بدخشان افغانستان نیز درداخل خاک تاجکستان بازداشت شدند. روز گذشته ولسوالی منطقه شهدا به ظن رابطه با دسته های جنگجویان تاجک دستگیر شده است.
درهمین حال شاهدان عینی از (دوبدخشان) وهمچنان نماینده گان ولایت بدخشان درمجلس نماینده گان افغانستان ادعا کرده اند که امریکا وانگلیس از سال به این سو سعی دارند یک کشور جدید درکوهستانات شمال شرقی افغانستان وتاجکستان تشکیل بدهند. این گزارش ها ازسوی هیچ منبعی مسئول مورد تایید قرار نگرفته اما لطیف پدرام اخیراً گفت:

امریکا و انگلیس از چندین سال بدینسو تلاش دارند که منطقۀ گلگت و چترال پاکستان، بخش های از بدخشان افغانستان و تاجیکستان و یک بخش از خاک چین را یک کشور جدید بسازند.

فوزیه کوفی عضو پارلمان کشور گفت: در پی ناآرامی های اخیر در ولایت های بدخشان افغانستان و تاجکستان دست های بزرگ برخی از حلقه های سیاسی داخلی و خارجی وجود دارد که می خواهند مانع ساختن راه ابریشم شوند راهی که بزرگ ترین راه اقتصادی برای افغانستان به شمار می رود.
دقیقاً روشن نیست که چه مسایلی درین مناطق اتفاق افتاده و یا درحال اتفاق افتادن است. اما یک منبع غیررسمی در تماس با «چشم انداز» اظهارداشت که امریکا از گذشته درنظر دارد یک کشور مستقلی برای پیروان فرقۀ مذهبی اسماعلیه درسلسله های پیچ درپیچ مرزی میان تاجکستان، افغانستان و پاکستان تشکیل شود. وی گفت بنیاد موسوم به بنیاد آغا خان، رهبربین المللی فرقۀ اسماعیلیه پروژه های بزرگ آموزشی، تقویت ظرفیت و بازسازی درین مناطق را درده سال اخیر انجام داده است.
منبع افزود: اکثریت ساکنان مناطق کوهستانی بدخشان ها پیرو مذهب اسماعلیه هستند واین نواحی از نظرموقعیت استراتیژیک بسیار با اهمیت است.
قابل تذکر است که پیروان مذهب اسماعیلی در دوسوی مرز بین (دوبدخشان مشترک) از بافت اجتماعی منظمی برخوردار هستند اما این نکته روشن نیست که هدف از تشکیل چنین کشوری چه می تواند باشد.