-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

دپلومات ها این نامه را نخوانندحمید صدیق رئیس تشریفات وزارت خارجه از تاپۀ ریاست تشریفات در حالی که پدرش چپلک فروشی داشته و خودش در شهر مونش آلمان ترکاری فروشی می کرد؛ به میلیونرجدید تبدیل شده.
شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان نامه ای را درمورد فضاحت گیج کننده دروزارت خارجه نشر کرده است.
در نامه که عنوانی رئیس جمهور کرزی نگارش یافته، آمده است:
 اجازه فرمائید یک قدری توجه مقام محترم را به وزارت خارجۀ کشور جلب نموده و چند اصل فساد را در قدم اول برشمرده و در قطار فساد پولی نوعیت های دیگری از حقایقی را با شما به تقسیم بگیریم تا در قبال روحیۀ بعد از کنفرانس توکیو انگیزۀ انسانی و وجدانی اراکین بیدارتر گردد.

با این مقدمه که به عوض محمود کرزی، داکتر محمد یوسف، داکتر نور احمد اعتمادی، داکتر محمد موسی شفیق، شهید میوند وال، داکتر عبدالله عبدالله، شهید غفورزی، داکتر سپنتا، داکتر روان فرهادی، زلمی عزیز، آقای شیرزوی و یا داکتر حیدررضا که اشخاصی وطنخواه و شریف و با وقاری بوده اند، جا گرفتن اشخاص فاسد، بی ناموس، وطنفروش، استخباراتی، نوکر و متقلب اسناد تحصیلی در رهبری این وزارت با وقار و با عزت جفا به تاریخ دیپلوماسی افغانستان است و با این امید که خوانندگان محترم این اوراق با بزرگواری و پوزش از کاستی های این یادداشت، صادقانه بپذیرند که هیچ نوع غرض شخصی در نوشتن این یادداشت دخیل نبوده و حقایقی بیش نیست آنچه اینجا امده به پای صحبت خوانندگان می نشینیم.
فساد در وسایل ورود به حریم کاری وزارت امورخارجه:

تقلب اسناد تحصیلی
در اسناد تحصیلی حد اقل سند ورود ماموریت در حریم وزارت خارجه سند لیسانس است و این سوال از جناب شما میشود که وجدان بیدار چگونه اجازه میفرماید که اشخاص ذیل با تقلب گسترده در برابر ظرفیت سازی و شخصیت راقم سطح تحصیل و احترام به ناموس صداقت، با کدام حق نه تنها مامور عادی بلکه در سطح رهبری این وزارت با پرستیژ جای گرفتند:

1_ وزیر خارجۀ شما محترم زلمی رسول که نه تنها داکتر نیستند بلکه بعد از مکتب استقلال به فرانسه بورس گرفته و بورس را سوختانده و ممکن کدام یک سال درس مسلکی پرستاری خوانده باشند و اما نزدیک ترین دوستان ایشان به شمول جناب شما آگاهی دارید که ایشان لیسانسه نیستند. این کرکتر فرومایه، دزد، بیخبر از وزارت و نوکر زور و زر در تاریخ ملت های جهان اولین وزیر خارجه هستند که بصورت مخفی هفته ای دوبار به یکی از سفارتخانه های خارجی تشریف میبرند.
موصوف به علت استعمال خمر و چرس، اکثرا تا حدی مدهوش اند که وزارت را نمی شناسند و با مامورین وزارت غیر دار و دستۀ شب نشینی و فساد دیگر با کسی راهی ندارند که یکی از انواع بدترین فساد در اداره است.
شخصیت های تیم این ابرمرد، عبدالحی حیدر هم خود غرق است و هم به دیگران پاس میدهد، حمید صدیق که سر هزاران ناموس فروش را خاریده، ناصر ضیا حمیدالله خویش وزیرخارجه، تحصیلات صنف نهم مکتب و بقیه اگر هم جور کرده جعلی، حدود 4 چهار لک دالر اختلاص بیت المال و دوسیه در ثارنوالی، بقول وزیر مختار و راننده وقت سفارت ایشان در برلین در یک شب از کارت بانکی هفت مرتبه از بانک پول بیرون کرده در کازینو باخته است و یار شب نشینی های تیم جناب وزیرصاحب امور خارجه.
اکلیل حکیمی و دوسیه های مختلف او که حتمی به شما اخبار آن رسیده چون تمام مطبوعات و همه جهان پر ازین غوغا میباشد.
البته از سفرای شما به شمول عم بزرگوار در مسکو هم سایت های خبری و انترنیتی بقدر کافی پر اند.

2_ معین اداری عبدالحی حیدر از صنف 12 بورس پولند را گرفته و در آنجا به ناکامی اخراج شد و با ازدواج به همسر پولندی عازم آمریکا شده و خود هم تابعیت پولند و هم آمریکایی داشته و داماد آن محترم آمریکایی الاصل و در فساد اخلاق و غارت بیت المال فکر نمیشود که جوره و نظیری داشته باشد، بخصوص در کنفرانسهای دوگانۀ کابل گلهایی را که به آب داده است قابل جبران نیست.
این شخص با نام بد دیگری هم مشهور است که یقینا شما خود خبر دارید. یعنی همین گونه که با ناموس مردم بازی میکند آنها را وسیله هم قرار میدهد. به یقین خود شما خبر دارید.

3_ حمید صدیق رئیس تشریفات شما که میگویند از تاپۀ ریاست تشریفات در حالی که پدرش چپلک فروشی داشته و خودش در شهر مونش آلمان ترکاری فروشی مینمود و چند صبایی هم در هتل آقای ضیاءالله محمود آشپزی میکرد، فعلا به ملیونها دالر دست یافته و قصر پغمان و اماکن وزیر اکبرخان و ملکیتهای دبی و آمریکا همه از برکت لطف شما، اعتماد شما و نوازش دست محبت شماست و این فاسد متجاوز نوامیس مردم، با سرنوشت صدها انسان شریف وزارت امور خارجه بازی کرده و خواهد کرد و تحصیلاتش فقط و فقط صنف 11 یازده مکتب است.

4_ حمید ناصر ضیا از اقارب وزیر افخم رئیس چهارم سیاسی، تحصیلات فقط صنف نهم مکتب نادان خوش لباس قاچاقبر انسان از ایتالیا و ترکیه به اروپا و دزد بیت المال 4 چهار صد هزار دالر دوسیه در ثارنوالی موجود.

5_ ادریس امانی تایپست وزارت با جعل سند فراغت و ازینکه دختران معصوم مردم را با عبدالحی حیدر به تقسیم میگرفت رئیس منابع بشری این وزارت شده و فعلا وزیر مختار در پاریس است. تقرر یک تایپست بحیث رئیس منابع بشری و باز هم وزیر مختار در پاریس کفر ادراه است و باید از همان روز اول جنازۀ وزارت امور خارجه خوانده میشد.

6_ آقای ملک قریشی رئیس دفتر وزیر و شخص فوق العاده با صلاحیت که خسر برۀ شما هم میباشد و آوازه اینست که موصوف هم تحصیل ندارد اما قضاوت این موضوع را به شما میگذاریم که اگر تحصیل دارد و یا ندارد شما خبرید. آنچه که مثل آفتاب روشن است اینست که در حضور صدها انسان شریف وزارت امور خارجه، آوردن خسربرۀ رئیس جمهور در چنین پستی و آنهم دست اندازی بهر کار و تشبث در امور دیگران که ناشی از بی کفایتی وزیر خارجه است کار بسیار خوش آیند نمی باشد. شخصی که تحصیل نداشته باشد و تجربه و شناخت او بدون یک روز ماموریت و کار در چوکات اداره و بخصوص وزارت خارجه و بعد هم تصمیم تمام وزارت را بگیرد طبعا کار به همین جا میکشد.

جلالتمآب محترم رئیس جمهور!

مطالب فوق در مورد اسناد تحصیلی فقط مشت نمونۀ خروار است که رهبری وزارت امور خارجه در چنگ چه کسانی در افتاده و دست و پای میزند؟ اما نمونه های دیگری از فساد هم وجود دارد.
این اشخاص یک جفای دیگری را هم نمودند و آن اینکه با اعمال نفوذ، یک جمع کثیری از افراد بی تحصیل را به این وزارت وارد نمودند که تعداد زیادشان اناثیه هستند و ... و به قول یکی از افراد مهم منابع بشری این وزارت اگر اسناد تحصیلی وزارت خارجه محاسبه و تفتیش گردد پنجاه درصد مامورین این ده سال اخیر باید اخراج گردند.

مقرری های سفرا :
بصورت کل در تقرر سفرا تحصیل، تابعیت، تقوی و سابقۀ کار در کادر وزارت خارجه درنظر گرفته نشده است. بصورت کل یکی از مفاسد رایج در زیر چتر آقای زلمی رسول، مقرری های غیر عادلانه بخصوص زیر نفوذ دو، سه شخص مفسد از قبیل حیدر و حمید صدیق و غیره هست که سرنوشت صدها مامور وزارت در نظر گرفته نمیشود و اما واسطه و وسیله و پول و وکیل نقش اساسی دارند.
بخصوص نقش یوسف اعتبار بحدی موثر واقع شد که اوازه هست که جناب شما روزی به زلمی رسول گفته اید که تو وزیر خارجه من هستی یا یوسف اعتبار؟

بهره گیری های جنسی که در فرهنگ ملت شریف بی ناموسی گفته میشود، نمونۀ دیگری از فساد در وزارت امور خارجه میباشد. شما تفتیشی فرستاده و سکرتران وزیر و معینان و روسای شوقی وزارت خارجه را بررسی نمائید. در تاریخ وزارت امور خارجه به این بی حیائی پیش امد نشده، حتی بخاطر خالی ساختن میدان این قبیل فساد ها همین چند مفسد کوچ کشی هایی در وزارت خارجه صورت گرفته و بنام مشاورین و سکرترها تعمیر مرکزی در خدمت دوشیزه های سینیر ادوایزر ها قرار میگیرد و ریاستهای سیاسی و حقوق و معاهدات و سرحدی و ملل متحد همه به تکاوی ها و مراجع دیگر خلاف تمام اصول و ضرورت رانده میشوند و وزیر مفلوک و مفسد و غرق چرس و مشروب اصلا خبر نیست که زیر ریش او چه میگذرد؟

مسایل قومی
مسایل قومی که متاسفانه از طریق حلقۀ نزدیک به جناب شما دامن زده میشود تا جایی معمول شده که برخی ها فقط به ناگزیری جاگرفتن در مقامات بلند بارکزی و پوپل زی و داود زی و موسی زی شده اند و این پروسه هم جریان دارد. نمونه های مثال رئیس تشریفات و سفیر هالند هردو قزلباش و تشیع کابل یکی پوپل و یکی هم بارکزی شده اند و ارزش شان بالاتر رفته است (ان اکرمکم عند الله اتقا کم)
دوسیه داود یار که از انجو به برکت وزیر محمد زایی داخل وزارت خارجه شده و فورا سفیر لندن معرفی شد نا مکمل است و معاون ملل متحد که شش ماه تیر ناشده وزیر مختار سویس میشود، داود زی کمونیست مفسد سفیر ازبکستان میشود، علی خیل سفیر چین میشود، شگوفان عضو کمیته مرکزی پرچم سفیر اتریش و ابقا میشود، ملک قریشی سفیر مالیزیا میشود، فاطمی سفیر در جاپان خانم پروانه را که نزد وی سکرتر محلی بوده و یقینا روابطی نیکی هم داشته اند، بطور بی سابقه برای ده روز در حریم وزارت مامور مقرر نموده و بعد از ده پانزده روز سفیر ما در جاپان او را میپراند، هارون الکو که خبرها حاکی از شخصیت نیک و پاک او میباشد در اثر دسیسۀ اکلیل حکیمی از سفارت واشنگتن ختم وظیفه میشود، ده ها دختر خانم ها و خانم ها بدون آنکه به وزارت پای شان برسد به خارج مقرر میشوند، اسد عمر مفسد و داخل تیم فساد حیدر و حمید صدیق سفیر پاریس میشود و ده ها مثال دیگر همه نمونه های فساد دراین وزارت با آبرو و با عزت است.

جلالتمآب محترم رئیس جمهور!
در اخیر با عذرخواهی از مقام شما بنا بر زحمتی که در خواندن این یادداشت به شما داده شده، مشوره میدهیم که اگر واقعا در حرفهای خود صداقت دارید و مصمم به مبارزه علیه فساد هستید و وجدان خود را به محاکمه میگیرید، در وزارت خارجه شروع بکار نموده و در قدم اول گریبان وزارت خارجه و مامورین شریف این وزارت را از چنگال فساد و بدخواهی و بی کرکتری و تبعیض و شرارت نجات داده و با ختم وظایف اشخاص خبیث، برعکس افراد صاحب تحصیل، صاحب آبرو، صاحب سابقۀ کار و صاحب وطن را که تجارب کاری شان در وزارت خارجه مورد آزمون قرار گرفته باشد روی صحنه بیاورید و با مسولیت از انها کار بگیرید تا هم ملت آرام باشد و هم شما راحت وجدانی داشته باشید.

به شما بهتر معلوم که مامورین وزارت خارجه به استثنای افرادی نامطلوب اخیر که بدون استحقاق و با واسطه و فشار به این وزارت آمده اند، دیگران همه مردم هوشیار و آگاه و تیزبین و با ریشه و پنجه هستند که خدا نخواسته روزی با درج حقایقی از رخدادها دراین وزارت سند بدنامی شما تسجیل تاریخ نگردد.
شاید هم مامورین وزارت خارجه از شما بیشتر به این ملحوظ توقع داشته باشند که هم رئیس جمهور کشور هستید و هم روزی به فامیل مشترک وزارت خارجه متعلق بودید و به سمت معین سیاسی این وزارت اشتغال داشتید.
با امید اینکه تصمیم جلالتمآب شما رئیس جمهور در خلاصی مامورین وزارت خارجه از چنگال بی عدالتی دراین وزارت قدم اول جدال شما علیه فساد اداره شده و اجازه دهید با حاکمیت وجدان و شهامت، اعتماد حد اقل یک گوشه از تمکین ادارۀ خود را جلب نمائید.

با احترام
میر احمد پویا