-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

احمدی: کرزی دوست من است؛ دست تان خلاص!


یادداشت ارسالی از وزارت مبارزه با مواد مخدر
فرستنده: معلم جان

ثروت های حرام و باد آورده، جنگ سالاران را دیوانه کرده است.باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از تاریخ تقررش  بیشتر از 20 عراده موترتیوتا کرولا، فوررنر، صرف و ایلکس که پلیت های شخصی دارند، و باید در وظایف اپراتیفی و فعالیت های محرم و تحت پوشش کارمندان رسمی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر از آن استفاده شود؛ اما وسایط متذکره در اختیار اقارب و دوستان شخصی احمدی به منظور اجرای فعالیت های غیر قانونی، سوء استفاده شخصی به خاطر جمع آوری پول از قاچاقبران ولایت بدخشان و تخار کار گرفته میشود.
هیچ مرجعی در مورد سوال نمی کند که از جمله یک صد عراده موتر تحت پوشش که در اختیار معینیت مبارزه با مواد مخدر گذاشته شده بود در کجا ، کدام ولایت و در اختیار کی ها می باشد و چی دست آوردهایی دارند، با آن هم شخص معین مبارزه با مواد مخدر دو عراده موتر رنجر ریاست محو کشت خاشخاش را شش ماه قبل به ولسوالی کشم فرستاده و نماینده گان شخصی اش از وسایط متذکره به منظور انتقال و کرایه کشی مواد مخدر در مسیر تگاب کشم ولایت بدخشان وولایت تخار از آنها استفاده می نماید.
کسی پرسان نمی نماید که این دو عراده رنجر در کجاست و دراختیار کی می باشدو طی مدت شش ماه چی وظایفی را انجام داده و ریاست محو کشت که لغو شده هیچ مرجع دیگری در مورد وسایط فوق احساس مسوولیت ننموده، چطور ممکن است قاچاقبر مواد مخدر که همه مردم ولسوالی کشم و بدخشان کارنامه های او را در تجارت مواد مخدر میدانند به صفت مسوول پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کار نماید، شخصی که غاصب ، چپاولگرو مافیای زمین می باشد.
احمدی ساحات و زمین های دولتی ریشخور را چور و چپاول نموده و شخصاً به فروش رسانیده همه مردم محل شاهد این واقعه بوده که چه مقدار زمین دولتی را اولاً غصب و بعداً به فروش رسانیده .
هر مدیر مبارزه با مواد مخدر را که مقرر می نماید اولاً باید با رییس دفتر او که خسربره اش می باشد از قبل تعهد و پروتوکل نماید که ماهانه چی مقدار پول به نماینده احمدی در ولایت مربوط ویا به رییس دفتردر کابل تسلیم نماید که بعداً به احمدی آنرا تحویل دهد.
 از جمله مدیران که به اساس پروتوکل مقرر شده اند :
1.    مدیر مبارزه با مواد مخدرولایت  بدخشان
2.    //           //              //      تخار.
3.    //           //              //      کندز.
4.    //           //              //      بغلان.
5.    //           //              //      فاریاب.
6.    //           //              //      ننگرهار.
7.    //           //              //      کابل.
که همه از بدخشان ،غیر مسلکی ، اکثراً وکلای ناکام، افسران متقاعد و بی سواد می باشند مقرر گردیده اند.
مدیر کابل که شخص بیسواد و از سرگروپان احمدی بوده در چپاول زمین های ریشخور نیز همکار نزدیک او می باشد فعلاً به صفت مدیر کابل مقرر شده وهفته وار از شراب فروشان منطقه بنایی مکروریان سوم ، کوچه گل فروشی شهرنو ، باغ علی مردان و خرده فروشان مواد مخدر چنداول، آخر جاده میوند، چهلستون، کارته سوم، ده افغانان وغیره محلاتی که خود شان می دانند پول جمع آوری نموده و درختم هفته با احمدی تقسیم می نماید و این پروسه جمع آوری پول به شکل دوامدار ادامه دارد.
احمدی تلاش دارد تا مدیران مبارزه با مواد مخدر هرات ، قندهار ، هلمند و نمیروز را از جمله اشخاص استفاده جو و بدخشانی ها مقررنماید اما بدخشانی ها به جز از ولایات شمال و مرکز درولایات دیگرحاضر به اجرای وظیفه و قادر به جمع آوری پول نمی باشند، هر گاه از محلات متذکره اشخاص معامله گر پیدا نماید بدون در نظرداشت مسلکی بودن و سابقه کاری فوراً مقرر می نماید. در مقرری ها، تغیر و تبدیلی ها، نوع  اخذ و اندازه پول اپراتیفی ، توزیع و مصرف آن ها، روسا و مسوولین مواد مخدر هیچ نوع اگاهی ندارند.
 شخص احمدی بیان میدارد که وزیر داخله و رییس جمهور دوستان شخصی بنده می باشند و زور شما به من نمی رسد هر کاری که خواسته باشم می کنم و کسی از من چیزی را پرسیده  نمی تواند و اگر با من مواجه شدید وظیفه خود تان را از دست خواهید داد و بی سرنوشت میشوید، بروید معاش بگیرید و زندگی کنید، من میدانم و مواد مخدر و صلاحیت هایم .
به منظور صحت حرفهای فوق از رییس عمومی عملیاتی مواد مخدر ، رییس ولایتی ، رییس مرکزی و رییس محو کشت و سایر مسوولین پولیس مبارزه با مواد مخدر معلومات خواسته شود که موضوعات فوق دارای حقیقت است یا خیر.
در بخش پولیس مبارزه علیه مواد مخدر که جامعه جهانی در مورد تاسیسات ، تجهیزات ، ارتقای ظرفیت آن سرمایه گذاری بزرگی نموده و افسران با تجربه و صادق در آن کار می نماید فعلاً به عوض آنها افسران از خارج ارگان مقرر میگردد که نه تنها در بخش مواد مخدر حتی به مسلک پولیس آشنایی ندارند. به طور مثال همین اکنون به تعداد 50 نفر افسران محو کشت که تجارب مسلکی هشت ساله و در داخل و خارج آموزش دیده اند همه بی سرنوشت میباشند وهرگاه وضعیت به همین منوال ادامه یابد اداره پولیس  مبارزه با مواد مخدر متلاشی خواهد شد .
در داخل اداره عمداً بی نظمی ایجاد میگردد ، مسوولین ادارا ت را علیه همدیگر تحریک مینماید تا همه مصروف خود باشند و در بیرون افراد معین و فرصت طلب شخص معُین که تعداد آنها به بالاتر از 50 نفر میرسد که نه افسر میباشند و نه کدام مسوولیت رسمی دارند موترهای دولتی ، ساختمان دولتی ، اسلحه دولتی و اعاشه دولتی در خدمت شان بوده و به شخص معُین کار شخصی (جمع آوری پول ) مینمایند و افراد متذکره نیزاز بورس ها و سفر های خارجی و مدت معاش ملل متحد و سایر موسسات بین المللی استفاده مینمایند.