-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

چه کسانی رحمت الله نبیل را از صحنه خارج کردند؟ درین شرایط حساس امنیتی به چه علت رحمت الله را نبیل مجبور به ترک افغانستان می کنند؟
دفتررسانه ای ریاست جمهوری درنخستین واکنش رسمی دولت نسبت به برکناری رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی توضیح داده است که رئیس جمهور درآیندۀ نزدیک وی را به یک مأموریت خارج از کشور خواهد گماشت.
اعلامیه شتاب زدۀ دولت درمورد اعزام رحمت الله نبیل به عنوان سفیر به خارج از کشور قبل ازتأیید اخبار مربوط به عزل وی صادر شده است. این درحالی است که افغانستان ازمنظرچالش های امنیتی به خط قرمزتقرب می کند وحضور کادرهای اطلاعاتی مجرب مانند رحمت الله نبیل درداخل افغانستان یک نیازحیاتی به حساب می آید.
درنامۀ خبری ریاست جمهوری آمده است که رئیس امنیت ملی نمی تواند بیش از دوسال درین مقام به مأموریت خود ادامه دهد. این استدلال ازدوزاویه ناقض تصامیم رئیس جمهور کرزی است. نخست، انتصاب اضطراری رحمت الله نبیل پس ازبرکناری امرالله صالح که دست کم دونیم سال «سرپرستی» امنیت ملی به وی واگذار شد. نکته دوم این که، رحمت الله نبیل ده ماه پیش ازسوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفته وهنوز دوسال مأموریت پس ازکسب رأی پارلمان را سپری نکرده است.
جزئیات پس پرده ازرقابت وکشمکش میان اعضای تیم حاکم هنوزبه بیرون درزنکرده است؛ اما یک منبع امنیتی دوساعت پیش درتماس با «تحلیل وخبر» با صراحت اظهارداشت که «طی مدت زمان مأموریت آقای نبیل دررهبری امنیت ملی، برعلاوۀ آن که شماری از حملات مهم انتحاری سازمان داده شده درپاکستان خنثی شده بود، دربرکناری وی شکایت مزمن وگاه علنی مقامات ایران نیز نقش عمده داشت.
درزمان کار رحمت الله نبیل به دسته های انتحاری وشبکه های جاسوسی ایران درافغانستان ضربات کارسازی وارد آمد. اعزام قریب الوقوع آقای نبیل به خارج از کشور بی تردید نتیجۀ اختلافات درونی دولت وفشارهای ایران وپاکستان است. در دورۀ تسلط حزب دموکراتیک خلق افغانستان هرگاهی که دیگ اختلافات داخلی به جوش می آمد و زایده های درونی سرریز می کرد، کادرهای کلیدی پرچالش را به حیث سفیر به خارج از کشور اعزام می کردند تا از جریانات مرکز دور باشد.