-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۷, سه‌شنبه

زنی پس ازمشاجره با مرغ هایش سکته قلبی کرد

یک زن اردنی پس از درگیری لفظی با مرغ های نازپرورده اش دچار سکته قلبی شد! 

روزنامه اردنی " السوسنه" به نقل از نزدیکان این زن که به تنهایی زندگی می کند اعلام کردند او هر روز صبح به مرغ هایش دانه می دهد اما یک روز مرغ ها از از خوردن دانه ها خودداری کردند.

این زن سپس بر سر مرغ ها فریاد کشید و سر آنها را به طرف دانه ها برد اما مرغ ها از خوردن خودداری کردند.

زن اردنی سپس در حالی که از شدت عصبانیت به خود می لرزید به درون خانه رفت وناگهان بی هوش بر روی زمین افتاد.

پس از انتقال به بیمارستان پزشکان تاکید کردند وی به دلیل عصبانیت دچار سکته قلبی شده بود.

همسایگان این زن می گویند وی زودرنج است و بارها وی را مشاهده کرده اند که بر سر مرغ هایش فریاد می کشد.