-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

عملیات سپاه قدس از نیمروز آغاز شده است
جبهۀ جدید جنگ مخفی علیه ارگان های امنیتی افغانستان به طورآشکار ازمحور غرب گشایش یافته است.امنیت ملی می گوید دو تن انتحاری ایرانی به شمول سازمانده گروپ بنام ملاستار و عبدالله  کشته شدند و سه تن دیگر آن ها بنام های احمد«رودینی» فرزند عبدالصمد باشنده سرخرس استان مشهد ایران، عبدالغفور «براهوی» به اسم مستعار «عزت الله» فرزند محمد حسین باشنده سوردغال استان زابل ایران و عابد«جهان دیده» به اسم مستعار«محمد» فرزند عبدالله، باشنده شهرستان سراوان سیستان بلوچستان کشور ایران همراه با تجهیزات تخریبی به دام افتاده اند.

در اعلاميۀ امنيت ملى آمده است : همزمان یک گروپ پنج نفری این گروپ تروریستی  که در محل نامعلوم دیگری همراه با سلاح، مهمات و واسکت های انتحاری مخفی گردیده بودند، با کسب دریافت اطلاع از بازداشت افراد فوق الذکر سراسیمه شده و از بیم تعقیب نیروهای امنیتی دست به حملات انتحاری بدون هدف در نقاط مزدحم شهرزرنج زده، که در نتیجه ده ها تن از هموطنان مظلوم و بی گناه ما که مصروف آماده گی تجلیل از ایام خجسته عید سعید فطر بودند ، شهید و مجروح گردیدند.

رياست عمومى ملى امنيت ميگويد که افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدايی بجرم خویش اعتراف نموده، اظهار داشتند که شش ماه قبل توسط اسامی ملاستار باشنده شهر زاهدان کشور ایران، یکتن از سازماندهندگان حملات تروریستی به گروه تبلیغی وابسته به حلقات تروریستی کشور ایران بمنظور انجام فعالیت تروریستی جذب، نخست تعلیمات نظامی را در کشور ایران و بعداً بدستور ملا ستار جهت فراگیری هر چه بیشتر تعلیمات تروریستی به کشور پاکستان اعزام گرديدند.

طبق معلومات منبع، بعد از فراگیری تعلیمات تروریستی، انتحاری و ساخت واسکت های انتحاری همراه با ملا ستار به منظور انجام حملات انتحاری و تروریستی به ولایت نیمروز آمده و در یک خانه کرایی که از قبل در ساحه خواجه کریم شهر زرنج تدارک گردیده بود، جهت انجام حملات تروریستی و انتحاری جابجا گردیده بود، که قبل از رسیدن به اهداف مورد نظر توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شدند.