-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

کاروان ششم اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به لیبرتیمریم رجوی: امریکا نام مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کند.مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران اعلام کرد: به نشانه حسن نيت، ساکنان اشرف در روز ۲۳ اوت (پنجشنبه ۲ شهريور) حرکت کاروان ششم با ۴۰۰ نفر را  از کمپ اشرف به کمپ ليبرتي آغاز مي کنند.
مريم رجوي افزود: ساکنان پيش بيني مي کنند و انتظار دارند که تکميلِ حرکت ششم با يک اطلاعيه علني از جانب دولت ايالات متحده همراه باشد که در آن همکاري ساکنان اشرف به رسميت شناخته شود و تعهدات ايالات متحده به شرح زير مورد تأکيد قرار گيرد:
۱-خروج از نام گذاري و ليست سازمان هاي تروريستي خارجي با همان رويکرد خلاصه شده توسط وزير کلينتون در ۲۹ فوريه ۲۰۱۲، همراه با برسميت شناختن تصميم دادگاه استيناف واشنگتن که وزير خارجه را ملزم مي کند تا اول اکتبر ۲۰۱۲ در مورد نامگذاري سازمان مجاهدين خلق ايران تصميم گيري کند.
۲-يک تلاش واقعي براي حل موضوعات انساندوستانه باقيمانده در ليبرتي که بطور مادي بر زندگي روزمره ساکنان تأثير ميگذارد از جمله مکانيزمهاي قابل اتکا براي تأمين آب و برق
 ۳-حمايت از سلامت و امنيت ساکنان تا زمان جابجايي آنها به کشورهاي ثالث در خارج عراق، با اشراف نسبت به اين واقعيت که اين نتيجه مطلوب بين المللي، بدون خروج از ليست، بطور سريع متصور نيست.             
                                                                                                                    دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۷ آگست ۲۰۱۲ (۲۷ اسد/مرداد ۱۳۹۱)