-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

اسماعیل خان ازلشکر کشی مجاهدین علیه طالبان خبر داد.


اسماعیل خان پس از رکورد وبحران در رهبری گروه های مجاهدین نخستین کسی است که برای مقابله با خطر طالبان، وارد میدان می شود.

محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب درهرات از تشکیل شورای بزرگ مجاهدین برضد طالبان سخن گفت. 
اسماعیل خان اظهارداشت: با اکثریت بزرگان مجاهدین در شمال، شرق و غرب کشور دراین مورد صحبت شده است، فهرست هایی از مجموع مجاهدین و سران جهاد از ولایات ارزگان، هلمند، قندهار، فراه، نیمروز، بادغیس و هرات به این شورا ارائه شده است.
فرمانده جهادی یاد آور شد که نیروهای بین المللی دربرقراری امنیت شکست خورده وفقط گروه های مجاهدین به عنوان لشکروفادار درصحنه باقی مانده اند.  
او خطاب به مجاهدین افزود: شما مرزهای دوستی کم دارید و می بینید که از مرزها گلوله می بارد و بخاطر اختطاف وارد می شوند و چیزهایی بر ضد و برای تخریب کشور وارد می کنند؛ پس باید آگاه باشید، مسائل را با دقت نظارت کنید و بی تفاوت نباشید و ایمان داشته باشید که حکومت حرف های شما را خواهد شنید.
اسماعیل خان گفت که مجاهدین، با تجربه ای که از جنگ و مقاومت در گذشته دارند، ازعهدۀ این کار برخواهند آمد.
وی گفت: "امیدواریم که پولیس و اردوی ما جلو نا امنی ها را بگیرند؛ اما اگر نتوانستند، ملت باید بداند که فرزندان راستین با افتخار شما (مجاهدین) نا امنی ها را از بین خواهند برد."
اسماعیل خان  برنامه های نشراتی برخی تلویزیون ها را به طور سربسته  نکوهش کرد و مالکان ومسئولان برخی تلویزیون ها را عامل ترویج فرهنگ بیگانه و بی مسئولیت خطاب کرد. 
وى افزود: باید فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که از مجاهدین باشد، به آزادی، نظام اسلامی و وحدت مردم بیندیشد و شخص نیک نام باشد.