-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

پیش بینی حمله


پناهگاه های اضطراری درمنطقۀ شهریار تهران حفر می شود. به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی پیک نت گفته می شود که دردرتهران سپاه محمدرسول الله که شهر تهران به آن سپرده شده، در اطراف "شهریار" مامور ایجاد پناهگاه هائی برای شرایط اضطراری شده است. این پناهگاه ها با سرعت در حال حفاری است. در عین حال گفته می شود بدستور خامنه ای "ستاد بحران جنگی" تشکیل شده که مقر آن نیز در شهریار و در همین پناهگاه ها در نظر گرفته شده است. در دیدار فرماندهان سپاه و ارتش با علی خامنه ای، وی به آن ها گفته : شما طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید خود را برای حمله در اواسط تابستان آماده کنید. با همین پیش بینی، آینده تهران در معرض بزرگترين خطرات است.
این درحالی است که دراسرائیل نیز توزیع ماسک های ضد گاز آغاز شده و زیرزمینی های زیادی برای پناه بردن درصورت شروع جنگ درنظرگرفته شده است.