-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

درسفر رئیس به جمهور به نیمروز چه اتفاق افتاد؟


ریشه تراژدی درکابل است نه در نیمروز. اتفاقی به ظاهرکوچک وپیش افتاده بود اما ازیک توفان مهیبی خبرمی دهد که دردرون هریک از انسان این سرزمین همچون دردی قبل از ترکیدن برخود می پیچد. خبربسیار کوتاه است؛ بخوانید:
«در اخير گردهمايى قدير يک باشنده ولايت نميروز که برادر ٥ ساله خود را در اين حملا ت از دست داده است خطاب به رييس جمهور کشور گفت: من از شهادت برادرم خفه نيستم اما موجوديت څارنوال که در فساد آغشته بوده در اينولايت نه تنها مرا بلکه تمام مردم اينولايت را نگران ساخته است.»
حالا به همه روشن است که سرنوشت دولت به چه رشته ای پیوند دارد. مردم از خود سری، فساد، بی رحمی ونامردی خود حکومتی ها به ستوه آمده اند. مردی از مرگ برادر پنچ ساله اش شاکی نیست مگر از دست سارنوال که مأمور حراست از قانون است، بیزاری خود را درمحضر رئیس جمهور نشان می دهد. گرچه دست آورد سفر رئیس جمهور، برکناری سارنوال نیمروز است، مگر ریشه درکابل است نه در نیمروز.