-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

اشباح خفته درهرات دو باره بیدار می شوند


  
قاری مجیب الرحمن انصاری چرا دربرابر موجی از آدم ربایی، کشتار انتحاری وفساد بی پرسان درهرات صدا بلند نکرد؟ آیا این اقدام یک تنه زنی سیاسی- استخباراتی بر تحولات اجتماعی درهرات نیست؟عصر روز دوشنبه جمعی از افراد از نام قاری مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گذرگاه برای جلوگیری از اجرای کنسرت شفیق مرید برای چند ساعت در روبه روی دروازه استدیم ورزشی تجمع کرده و سرانجام برنامۀ کنسرت به هم زده شد.
نکتۀ جالب این است که مقامات رسمی دولتی درهرات نیز از تصمیم یک دسته از کسانی که سلیقه واعتراض غیررسمی خود را صبغۀ اجرایی داده و از زبان تهدید استفاده می کردند، تسلیم شدند. مراجع امنیتی و رهبری ولایت که حافظ قانون درولایت شان هستند، چرا با معترضانی که اکثراً تلقین زده های شخصی واطلاعاتی هستند، دست اتحاد دادند؟ این تسلیم طلبی بی توجیه درهرات، دست گروه های متعصب، وابسته به ایران وپاکستان و کسانی را که بی جهت عقده کشایی می کنند، را ازین پس بازتر خواهد کرد و مداخلۀ طالب وار درزنده گی مردم بار دیگر شروع خواهد شد.
یک شاهد عینی اطلاع داد که قاری مجیب الرحمن انصاری از یک گروه موسیقی به نام "گروه آبی" که درچوک شهر شب اول عید کنسرت خیابانی اجرا کردند، به غیظ آمده است. هنرمندان جوان هراتی «پیام صلح» به مردم می دادند. هنرمندان هرات گفته اند که می خواهیم فریاد بزنیم که از انتحار و جنگ خسته شدیم، دیگر جنگ بس است."
این کنسرت در مکانی برگزار شد که سال گذشته، شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود.
در آن حمله شمار زیادی از باشندگان هرات کشته و زخمی شدند.

سال گذشته هم در جریان کنسرت موسیقی فرها دریا آواز خوان معروف کشور، در استدیوم ورزشی هرات انفجار نیرومند به وقوع پیوست که در اثر آن شمار زیادی کشته و زخمی شدند.
پیش ازان نیز، شماری ازآواز خوانان افغان قصد اجرای کنسرت در شهر هرات را داشتند که به علت مشکلات امنیتی از آن منصرف شدند.