-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

امکان بروز اختلافات در حکومت افغانستان

روزنامهء لاس انجلس تایمز در بارهء تغییرات اخیری که در نتیجهء آن دو وزیر مهم کابینهء افغانستان برکنار ساخته شد یک مقالهء تحلیلی به قلم سارا چاییس نشر کرده است.


نامبرده که در سابق مشاورخاص لوی درستیز اردوی امریکا بود در حال حاضر  پژوهشگر مرکز مطالعات کارنیگی می باشد.

سارا چاییس می نویسد که این تغییرات در حکومت افغانستان نشان دهندهء امکان بروز اختلافات در آینده در این کشور می باشد.

اومی نویسد: وکیلان ولسی جرگهء افغانستان در یک جلسهء پر سر و صدای ماه جاری به وزیران دفاع و داخلهء این کشور رای سلب اعتماد دادند. در حالیکه افغانستان سخت کوشش می کند مسوولیت های دشوار امنیتی را از نیروهای بین المللی به عهده گیرد این فیصله در یک وقت نامناسب صورت گرفت و پذیرفتن بلافاصلهء آن از سوی رییس جمهور کرزی هم شگفت آور بود.

سارا چاییس می نویسد: اگر چه این خطرناک است که کسی ادعا کند که گویا  از پیچیدگی های سیاست در افغانستان واقف می باشد، ولی برکنار ساختن این دو وزیر و لو به شکل جزئی به رقابت و مبارزهء شدید جهت تعیین مقامات در پوست های مهم برای دورهء بعد از خروج امریکا از افغانستان ارتباط می گیرد.

سارا چاییس می افزاید: وکیلان ولسی جرگه سلب اعتماد این دو وزیر را به خشم مردم نسبت به ناکامی آنها در جلوگیری از حملات شورشیان و عدم واکنش در برابر حملات راکتی پاکستان بر سرحدات افغانستان عنوان کردند. هر چند مردم در برابر حملات راکتی پاکستان واقعاً خشمگین و مایوس هستند، ولی این روشن نیست که خشم آنها شاید علت اصلی دادن رای سلب اعتماد به این دو وزیر باشد، چون اعلان جنگ در برابر پاکستان اساساً یک تصمیم سیاسی می باشد که یک اندازه همکاری بین المللی را هم ایجاب می کند و در صورتیکه چنین یک تصمیم اتخاذ نشده باشد، اردو چه کرده می تواند.