-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

جوخه های مرگ، بال کشیده اند/ فاجعه درغوردسته های مرگ، امروز پس از ربودن ده دانش آموز مکتب، چهار تن از آن ها را کشته اند.
يک باشندۀ محل که نخواست نامش افشا گردد، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين تعداد شاگردان، صبح امروز از منطقۀ خفک بند ولسوالى چهارسدۀ اين ولايت ربوده شده اند.
موصوف نگفت که افراد ربوده شده، شاگردان کدام صنوف اند؛ اما اضافه کرد که تمامى آنها باشنده هاى مناطق برديز و کورگين مربوط ولسوالى چهارسده ميباشند.
وى افزود که افراد مسلح، اين تعداد شاگردان مکتب را در منطقه اى موسوم به قلمين در مربوطات شهرچغچران مرکز اين ولايت انتقال داده، چهار تن آنها را کُشته اند و بقيۀ آنها هنوزهم در قيد افراد مسلح قرار دارند.
موصوف، درحاليکه نخواست دراين مورد جزئيات بيشترى ارايه کند، گفت که باشنده هاى اين دو منطقه درپيوند بااين موضوع، چهارتن را بازداشت نموده اند.
سمنوال مرتضى سرپرست قوماندانى امنيۀ غور، تاييد کرد که ازجملۀ ده تن شاگردان مکتب که ربوده شده اند؛ چهارتن آنها به قتل رسيده اند.
وى گفت که جزئيات بيشتر، بعد از تحقيقات معلوم خواهد شد.
تا کنون مسووليت اختطاف و قتل شاگردان يادشده را کسى به عهده نگرفته است.