-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

کشتارهلمند رقابت برسر دو زن بوده؟قطع سرغیرنظامیان درهلمند چه پیام دارد؟
درحالی که اظهارات متناقض مقامات حکومتی دربارۀ سربریدن هفده تن غیرنظامی درهلمند برسرجایش باقی است سخنگوی والی هلمند درتازه ترین توضیحات خویش مدعی شد که ذبح غیرنظامیان نتیجۀ رقابت دو قوماندان محلی طالب برسر تصاحب دو زن بوده است. طالبان تا این دم ابراز نظری نکرده اند.

مقامات محلی گفته اند که  طالبان  پس ازحمله بریک محفل موسیقی که به استقبال ایام عید ازسوی زنان برگزارشده بود، در منطقۀ روشن آباد ولسوالی موسی قلعه، دریک اقدام غیرمنتظره هفده تن غیرنظامی را سربریدند
به گفته مقامات، این منطقه تحت نفوذ طالبان قراردارد.
اما سخنگوی والی هلمند درباره این که این افراد دریک مجلس موسیقی دستگیر شده بودند، چیزی نگفت. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت: "فکر می‌کنم که این ها (قربانیان) برنامه داشتند که قیام کنند، بعد دو زن را هم (طالبان) با آنها یک‌جا کشتند تا رنگ دیگری به آنها بدهند و وحشت ایجاد کنند."
این ادعا هنوز تایید نشده است. معلوم نیست که دو زن درمیان مردان چه می کرده اند؟ درخبرگفته شده که هدف از دهشت آفرینی روشن آباد آن است که مردم به پیروی از ساکنان برخی نواحی درغزنی، ننگرهار وقندهار علیه طالبان دست به قیام نزنند. اما این دلایل تا روشن شدن جزئیات قضیه می تواند یک فرضیه تلقی شود.