-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

به جای نام ابومسلم، یادگار جاسوسان را گرامی می دارند


این یک اشتباه تأسف بار وتکان دهنده است.
مجلس سنا پرخاش کرد.
مشرانو جرگه افغانستان از نام گذاری یک سرک در شهر مزار شریف به نام جاده شهدای دیپلومات ایرانی به شدت انتقاد کرده است.

اعضای مشرانوجرگه افغانستان نام گذاری جاده ی در شهر مزاری شریف را به نام دیپلومات های ایرانی، غیر قانونی خوانده و  خواهان بررسی این موضوع شده اند.

برخی از اعضای این جرگه در نشست روز یکشنبه از مقام ها محلی ولایت بلخ به تغییر نام سرک ابومسلم خراسانی به نام جاده شهدای دیپلومات های ایرانی سخت انتقاد کرده اند.

آنان همچنان گفته اند که این نامگذاری به شکل غیر قانونی توسط مقام های ولایت بلخ صورت گرفته و وزرات اطلاعات و فرهنگ کشور در این مورد آگاهی ندارد.

همچنان سناتوران این مساله را یک نوع نفوذ سیاسی ایران در افغانستان می دانند.

این سرک در حالی به جاده دیپلومات های ایران مسمی می شود که حدود چهارده سال قبل 9 دیپلومات ایرانی از سوی طالبان در آن شهر به قتل رسیدند.

خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف می گوید که این جاده که قبلاً بنام جاده ابو مسلم خراسانی مسمی بود، اکنون به دستور والی این ولایت بنام جاده شهدای دیپلومات های ایرانی نامگذاری شده است.

در همین حال رییس مشرانو جرگه افغانستان به اعضای این جرگه وظیفه سپرده تا در مورد نام گذاری این سرک بررسی نمایند.

در عین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید، که این جاده به دستور عطا محمد نور والی این ولایت بنام دیپلومات های ایرانی نامگذاری شده است.

صالح محمد خلیق رییس این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت، که پس از منظوری وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان لوحه این جاده نصب خواهد شد.

خواستیم موضوع  نامگذاری سرک در مزارشریف را با مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز در میان بگذاریم اما آنان در این مورد تبصره نکردند.

مقامات ولایت بلخ در حالی خواهان نامگذاری جاده در این لایت بنام دیپلومات های ایرانی شده اند که به اساس گزارش ها بار ها برخی از مقامات افغان در زمینه همکاری با کشور های همسایه ایران و پاکستان متهم شده اند.