-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

صدها هزار مأمور سرکوب درتهران/ اجلاس غیرمتعهد هاحالت کامل جنگی درپایتخت ایران حاکم شده است.در حالي كه فاشيسم ديني حاكم بر ايران با تبليغات دجالگرانه تلاش مي كند برگزاري اجلاس عدم تعهد را نشانه «ثبات و امنيت داخلي» و «ارتقاي موقعيت بين المللي رژيم» قلمداد كند، از يك هفته قبل از شروع اجلاس عملا يك حكومت نظامي در تهران مستقر كرده است.
1-   كليه نيروهاي سركوبگر اعم از پاسداران، بسيجيان، نيروهاي انتظامي، وزارت اطلاعات و ارتش تحت امر آخوندها در آماده باش كامل به سر مي برند و تعداد گشت ها و نقاط ايست و بازرسي بسيجيان و نيروي انتظامي به شدت افزايش يافته است.
علاوه بر آماده باش كامل سپاه پاسداران و نيروي سركوبگر بسيج كه به طور اخص تأمين امنيت اجلاس را به عهده دارند، به گفته احمدرضا رادان، سركرده جنايتكار نيروي انتظامي «از بكارگيري 850 تيم امنيتي انتظامي،360 ايست بازرسي 110هزار پرسنل با 2900خودرو و 2500موتور» «اتخاذ چهار لايه امنيتي و نظامي» و «اعمال يكسري محدوديتها» در رابطه با امنيت تهران و تشديد « اقدامات امنيتي در نوار مرزي به ويژه در جنوب شرق و شمال غرب ايران» سخن گفت (خبرگزاري حكومتي ايسنا-4شهريور). وي تأكيد كرد در جريان اجلاس در تهران با کسي «شوخي ندارد» (رسانه هاي خبري-30مرداد).
2-   همزمان نيروهاي سركوبگر در روزهاي اخير به دستگيريهاي كور تحت عنوان «پاکسازي تفرجگاهها و پارکها» يا كساني كه «خواهان برهم زدن نظم اجلاس» (خبرگزاري وزارت اطلاعات (مهر)- 4 شهريور) و گذاشتن شنود روي خطوط تلفني و اينترنتي مبادرت كردند.
3-   به منظور جلوگيري از شكل گرفتن هرگونه حركت اعتراضي، به دستور خامنه اي كليه ارگانهاي دولتي، بانكها و مراكز تجاري و نهادهاي عمومي مانند كتابخانه ها و در روزهاي 6تا 10شهريور (5روز كار) تعطيل شد. اين در حالي است كه به اذعان مقامات رژيم اين تعطيلي صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد». بنظر كارشناسان اين خسارت به سه ميليارد بالغ مي‌شود.
4-   علاوه بر تهران استان البرز ( در مجاورت تهران) نيز به مدت سه روز تعطيل خواهد بود.
5-   بسياري از تصاوير خامنه اي در هراس از تخريب و آتش زدن توسط جوانان، جمع آوري شده است و به جاي آن تابلوهاي تبليغاتي نصب شده است به نحوي كه درگيريهاي كلامي گسترده اي در درون رژيم بر انگيخته است.
 اما اين نمايش رسوا كه به رغم اقدامات و تدابير سركوبگرانه بيسابقه و به غارت دادن سرمايه هاي مردم ايران، با بي‌اعتنايي رهبران اكثر كشورهاي عدم تعهد مواجه شده است، قادر به نجات رژيم منفور و نامشروع آخوندي از بحرانهاي داخلي و بين المللي نخواهد بود.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
7شهريور1391 (28اوت2012)