-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

دولت از ریش می گیرد دربروت می چسپاند!

احتمال تغییرات درپست های دولتی. حتی یک فرد شایسته خارج از تیم حاکم درآن به چشم نمی خورد.
توجه به این فهرست:

 تغییر مسولین امنیتی کشور و برخی دیگر از پست های کلیدی در حال رایزنی است و تاکنون احتمال انتخاب افراد زیر در پست های مورد نظر وجود دارد.

اسد الله خالد به حیث رییس عمومی امنیت ملی،
جنرال بسم الله محمدی به حیث وزیر دفاع ملی،
مجتبی پتنگ به حیث وزیر امور داخله،
غلام جیلانی پوپل به حیث رییس ارگان های محلی،
عبد الکریم خرم به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات،
فضل احمد معنوی به حیث دادستان کل،
ابراهیم اسپین زاده به حیث رییس دفتر رییس جمهور،
عبد الخالق فراهی به حیث وزیر سرحدات، اقوام و قبایل،
احمد جاوید جرات به حیث معاون امنیتی وزارت امور داخله.

برخی از این افراد قرار است امروز به پارلمان کشور معرفی شده و از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرند.