-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

قلم شاه امان الله دردست آقای کرزی


این قلم به تازه گی توسط اکلیل ولی نواسه شاه امان الله به مردم افغانستان اهدا شده است.رییس جمهور افغانستان می گوید که شاه امان الله خان با استفاده از این قلم اسناد مربوط به استرداد استقلال این کشور را امضا کرده است. 

وی در مراسم سپردن این قلم به موزیم ملی افغانستان، ابراز امیدواری کرد که افغان ها با دیدن قلم فردی که تحت رهبری او استقلال این کشور به دست آمده است، در حفظ استقلال و رفاه افغانستان کوشش نمایند.

« یک اثر نهایت عزیز و ارزنده تاریخ ما، قلم که به دست غازی امان الله خان سند استقلال افغانستان امضا شده امروز به این کشور بر می گردد و می رود به موزیم ملی افغانستان تا نسل های آینده این کشور و جهانیان هر روز بیایند و قلم را ببینند و ارزش استقلال کشور خود را در آن دیده و برایش کوشش کنند، کار کنند که کشور ما هم مستقل باشد و هم مترقی، به پای خود ایستاده و آسوده و در زنده گی آرام توسط مردم افغانستان حکومت های دیموکراتیک مردم افغانستان حکومت خود را تعیین کنند و آینده خود را پیش ببرند. »

در این مراسم که به روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، معاون دوم رییس جمهور افغانستان، اعضای کابینه حکومت این کشور و دختر شاه امان الله خان نیز حضور داشتند.


در همین حال شاه دخت هندیا دختر شاه امان الله گفت، خرسند است که این قلم پس از سال ها نگهداری در بیرون از کشور، به افغانستان انتقال یافته است.

« از طرف خودم، فوق العاده خوش هستم که این قلم به ملت افغانستان داده شود، امید کلان من همین است که بعد از این قلم دیگر چیز ها هم بر گردد به این کشور. این قلم سال ها نزد مادرم بود، پس از وفات وی قلم را رحمت الله برادرم نزد خود داشت و بعد از وی نزد اکلیل خواهر زاده ام بود و حالا برگشت به خانه خود. »

قلم شاه امان الله به موزیم برگشت اما موتر شاه امان الله که بعد ازسقوط دولت دکترنجیب الله به دست تفنگداران افتاده بود، درکجاست؟
تفنگچه وزیراکبرخان سرش از کدام موزیم بیرون خواهد آمد؟