-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

رویداد تاریخی در هرات
کشوری که به گورستان جنگ ابزارهای مرده وغیرفعال شهرت دارد، خود تا کنون ازداشتن کارخانه ذوب آهن محروم بود.
خبرمی رسد که  فابریکه ذوب آهن برای نخستین بار درتاریخ افغانستان درولایت هرات به کار آغاز کرده است.
این درحالی است که گوشه گوشه افغانستان به قبرستان آهن آلات مبدل شده وبخش اعظم کمپانی های پاکستان ازآهن ارزان افغانستان که به پاکستان قاچاق شده، تغذیه کرده اند. هزاران تانک وتوپ و جنگ ابزار های مصرف شده درافغانستان درطی بیست سال به پاکستان انتقال داده شده است. قبرستان های بزرگ هنوز باقی است که می تواند مواد خام مهمی برای کوره های آهن پزی هرات باشد.
فابریکه ذوب آهن "کابل فولاد" با هزینه ابتدایی هشت ملیون دالر امریکایی در حالی آغاز بکار کرده است که شماری از فابریکه داران در هرات از عدم همکاری دولت در بخش تجارت و صنعت شکایت دارند.

هرچند وضع کارخانه های ملی درهرات نا به سامان است وامنیت شغلی همپا با عدم حمایت دولت از سرمایه گذاری های خصوصی رنگ می بازد، تأسیس فابریکه ذوب آهن یک حادثۀ تاریخی حساب می شود.

عصمت الله وردک رییس فابریکه ذوب آهن کابل فولاد گفت، این فابریکه به مساحت 25 جریب زمین در مربوطات شهرک صنعتی هرات ایجاد شده است. درحال حاضر این فابریکه روزانه نزدیک به صد تن آهن را تولید می کند و تلاش دارد تا در آینده بر تولیدات خود بی افزاید.

آقای ورک می گوید، فابریکه ذوب آهن کابل فولاد برای 300 تن زمینه کار را فراهم کرده و از موجودیت نزدیک به 50 متخصص خارجی در پیشبرد کارهای شان استفاده می کنند.

انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان فعالیت این فابریکات را در افغانستان مهم خوانده ابراز امیدواری می کند تا در آینده کمپنی های دیگری نیز فعال گردد.

وزیر تجارت و صنایع افغانستان می گوید، افغانستان سالانه نیازمند بیش از 500000 تن آهن را دارد ولی تولیدات این فابریکه می تواند قسمتی از مشکلات مردم کشور را برطرف کند.

از سوی دیگر شماری از نماینده گان مردم هرات در ولسی جرگه مشکلات صنعت و تجارت در هرات به وزرای تجارت و اقتصاد یاد آوری کرده تاکید کرده اند تا برای رفع مشکلات شان از این ناحیه اقدامات لازم را روی دست گیرند.

منورشاه بهادری نماینده مردم هرات در ولسی جرگه گفت وزارت اقتصاد باید از تمام تجاران و صنعت گران در برابر اجناس مشابه کشورهای همسایه حمایت کنند.

وی گفت، اجناس بی کیفیت کشورهای همسایه در داخل مارکت هرات و عدم توجه مسوولان دولتی برای جلوگیری از این وضعیت سبب ورشکستگی شماری از فابریکات هرات شده است.

چندی قبل رییس اتحادیه صنعتگران هرات گفت، بیش از 100 فابریکه به خاطر عدم حمایت دولت در برابر اجناس کشورهای همسایه مسدود شده اند. اگرفابریکه ذوب آهن درهرات بتواند از گزند های استخباراتی درامان بماند، می توان انتظار داشت که نشانه هایی ازیک انقلاب اقتصادی درافغانستان به مشاهده خواهد رسید.