-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۴, شنبه

یک ملا درگلبهار ازسوی نمازگزاران لت وکوب شدپیشقراولان دینی طالبان درشمالییک ملا درمسجد جامع بازار گلبهار مربوط ولایت کاپیسا، به دلیل جانب داری از گروه طالبان از سوی نمازگزاران به شدت لت وکوب شد.
به گزارش خبرنگار روزنامۀ آرمان ملی، حین ادای نماز عید سعید فطر، زمانی که یک ملا درمحضر نمازگزاران با صراحت از طالبان وعملکرد آنان دفاع وپشتیبانی کرد، با واکنش خشمگینانه از سوی نماز گزاران مواجه شد وچند تن از افراد معترض به ضرب وشتم وی اقدام کردند. شاهدان عینی گفتند که ملای مسجد وقتی خطابۀ خود را در روز اول عید با دفاع از طالبان شروع کرد مردم موقع ندادند که صحبتش را ادامه دهد واو را با خشونت از فراز منبر به پایین کشیدند.
درخبر آمده است که دربرخی مساجد حصه اول منطقه کوهستان ولسوالی کوهبند، نمازگزاران شمار دیگری از ملاهایی را که به نفع طالبان تبلیغ دینی می کردند را دستگیر کرده و به نیروهای امنیتی تحویل داده اند. درهمین نواحی مردم گفته اند که حین ادای نماز درمساجد از بیم حملات انتحاری دستخوش نگرانی واضطراب می شوند.