-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

نام گذاری جادۀ ابومسلم به نام جاسوسان ایرانی نچسپیده است


استاد عطا والی بلخ تا کنون از نام گذاری جاده ابومسلم به یاد بود جاسوسان ایرانی رسماً حمایت نکرده است. 


اخیراً از نام «مقامات بلخ» خبری منتشر شد که جادۀ ابومسلم خراسانی به نام دپلومات های ایرانی نام گذاری شده است. سید مخدوم رهین به کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه گفت:

« در مجموع نامگذاری ها که در ولایات صورت می گیرد باید با نظر شورای ولایتی، موافقت والی و بعد از آن پیشنهاد می شود به وزارت اطلاعات و فرهنگ، یعنی تایید و منظوری وزرات اطلاعات و فرهنگ باید گرفته شود، در این زمینه برای ما هیچ پشنهادی نشده و من حتا اطمینان هم ندارم که آیا واقعاً این کار صورت گرفته یا خیر. »

 وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید، به خاطر روشن شدن این موضوع در آینده نزدیک به ولایت بلخ سفر خواهد کرد. در همین حال شماری از اعضای این کمسیون می گویند، که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به خاطر قانون شکنی مقام های ولایت بلخ یک مکتوب رسمی را برای آن ها بفرستند.

هیلی ارشاد و کمال ناصر اصولی دو تن از اعضای این کمیسیون:
« شما از زمانی که خبر شدید تا امروز آیا کدام مکتوب رسمی برای مقاماهای ولایت بلخ فرستادید آیا با والی بلخ صحبت کردید، از خاطری که آنها خلاف اصول وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کردند، والی صاحب ولایت بلخ یکی از جاده های که قبلاً به نام ابومسلم خراسانی بود آن را بنام دیپلومات های ایران کرده است آیا کدام مکتوب رسمی از سوی مقام های ولایت بلخ به وزارت رسیده است آیا این کار در صلاحیت مقام ولایت بلخ است یا خیر. »

مقام های محلی بلخ می گویند که فیصله نهایی در مورد تغییر نام جاده ابومسلم خراسانی به دیپلومات های ایرانی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ گذاشته بودند. آنان می گویند که در همین مورد مکتوبی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز فرستاده اند.
استاد عطا والی بلخ تا کنون از نام گذاری جاده ابومسلم به یاد بود جاسوسان ایرانی رسماً حمایت نکرده است.