-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

لوکس ترین زندان دنیا برای بزرگترین تروریست اروپا


آندرس برویک قاتل نروژی که سال گذشته با حمله مسلحانه به گردهمایی جوانان حزب کارگر در جزیره اوتویا نروژ 70 نفر از شهروندان نروژی را به قتل رساند قرار است 21 سال آینده را در زندانی به سر برد که تصاویر این زندان در روزهای اخیر منتشر شده است.