-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

حکمتیار: ازانفجاراتی خود داری کنید که به مردم عادی ضرر برساند

حکمتیار می گوید، امریکا اگر خارج می شود چرا سرگرم پایگاه سازی درچند نقطه افغانستان است؟

به دنبال نشر اطلاعیۀ عیدی ملاعمر رهبرطالبان، انجنير گلبدين حکمتيار رهبرحزب اسلامی نیز اطلاعیۀ نسبتاً متفاوت نسبت به گذشته صادرکرده است. 
حکمتيار اين اظهارات را در پيامى انعکاس داده است که کاپى آن به روز(٢٩ اسد) به مناسبت عيد سعيد فطر به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده است.
 رهبرحزب اسلامى در اين پيام عيد فطر را به همۀ هموطنان تبريک گفته و دعا نموده که عيد آينده وقتى تجليل شود که نيروهاى خارجى از کشور خارج شده باشند.
انجنیر حکمتيار در پيامش به طرفداران خود توصيه نموده که تمام توجه خود را به سوى مخالفان اصلى خويش معطوف بدارند و خود را در درگيرى هاى بيجا و بيمورد دخيل نسازند. وی مخالفت خود را با کشتن مأموران ملکی وملاامامان ابراز داشته است.
 وى همچنان از افراد خود مطالبه نموده که در صفوف خود کسانى را جاى ندهند که مردم را آزار و اذيت مي کنند، اخلاق اسلامى ندارند و اصول اسلامى را مراعات نمى نمايند.
رهبر حزب اسلامى افراد مسلح خود را چنين مخاطب قرار داده است: (( از انفجاراتى خوددارى نماييد که در آن به مردم عام ضرر برسد، مامورين  ملکي، معلمين، قضات، ملا امامان، انجنيران، داکتران، خبرنگاران و ساير غير نظاميان را به قتل نرسانيد!))
وى همچنان خواسته است که از مردم به زور عُشر و زکات نگيرند.
حکمتيار در پيام خود در مورد صلح نيز گفته است که مخالفانش بنام صلح مردم را فريب ميدهند و دروغ ميگويند.
رهبر حزب اسلامى، ادامۀ مبارزۀ مسلحانه را  يگانه راه حل بحران افغانستان خوانده، ميگويد: (( تا زمانى سلاح را بر زمين نمى گذاريم که نيروهاى خارجى از افغانستان بيرون نشده باشند و امنيت بدون خروج اين نيروها در افغانستان تامين شده نمى تواند .) )
موصوف علاوه نموده که امريکا درحالى که خروج نيروهايش را بعد از سال ٢٠١٤ ميلادى اعلام نموده،اما مصروف ساختن پايگاه هاى نظامى در کندهار، بگرام، شيندند، لغمان، خوست و ساير مناطق و اعمار سفارت بزرگ در کابل است.
وى ميگويد که ساختن پايگاه ها و سفارت بزرگ، به جز از جنگ و باقى ماندن براى دراز مدت در افغانستان، معناى ديگرى  ندارد.
حکمتيار ادعا نموده که مبارزه اش موفقانه جريان دارد و در اين اواخر به پيروزى هاى زيادى نايل گرديده است.
رهبر حزب اسلامى در پيام خود از مردم خواسته است که بر ضد نيروهاى خارجى قيام عمومى نمايند و حکومت مورد نظر خود را تشکيل بدهند.
او حکومت را متهم کرده است که غرق فساد است و چنين حکومتى نمى تواند که به مردم خدمت کند.