-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۳, پنجشنبه

موج تازه خریداری ویلا ها در امارات


دولت کابل ده سال بعد تازه تمرین می کند که سرمایه ها از افغانستان خارج ساخته نشود. این تمرین فقط بالای افراد عادی است نه برای مقامات.نگرانی های امنیتی و کاهش بازار ملکیت در افغانستان باعث شده تا افغان های پولدار سرمایه های شان را برای خرید خانه و دارایی ها در امارات متحده عرب انتقال بدهند. به اساس ارقام که آژانس خبری رویترز از دولت امارات متحده عرب بدست آورده، در شش ماه اول سال جاری، خریدارهای افغان حدود 60.7 ملیون دالر را برای خریداری ملکیت و دارایی در دوبی مصرف کرده اند. این رقم نسبت به شش ماه اول سال 2011 میلادی 27 فیصد بیشتر می باشد.

به نوشته آژانس خبری رویترز، برای کشورهای غربی این رقم نگران کننده است، زیرا آنها تلاش دارند افغانها را قانع بسازند که انتقال کنترول مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان یک مقدمه ای برای توسعه جنگ با طالبان یا ترک کردن افغانستان از سوی جامعه بین المللی نمی باشد.

کشورهای غربی هرچند که حمایت دوامدار شان را به حکومت افغانستان تعهد کرده و اطمینان داده اند که حوادث سال 1989 مانند آنچه که بعد از خروج نیروهای شوروی سابق در افغانستان اتفاق افتاد دو باره تکرار نخواهد شد، اما سرمایه گذاران افغان تشویش دارند که بعد از سال 2014 میلادی وضع امنیتی در افغانستان چه خواهد بود و از همین جهت است که سرمایه های شان را از افغانستان بیرون می کشند.

حاجی عبید الله صدر خیل رییس شورای تجار افغان در دوبی می گوید، اندازه یا مقدار درست سرمایه گذاری افغان ها چهار برابر بلند تر از رقم است که گزارش شده، زیرا بسیاری معاملات ممکن است راجستر نشده باشند. او می گوید: "من کسانی را می شناسم که 15 تا 20 ویلا خریده اند." به اساس ارقام رسمی، تعداد ملکیت هایی را که افغانها در نیمه اول سال جاری در دوبی خریده اند 114 می باشد. در حالیکه در عین مدت سال 2011 میلادی این رقم 76 بوده است.

بانک مرکزی افغانستان می گوید، مقدار پول راجستر شده صادرات که در سال گذشته بصورت نقد از میدان هوایی کابل برده شده 4.5 ملیارد دالر است و این رقم دو چند سال 2010 می باشد. بانک مرکزی افغانستان می گوید، مقدار مجموعی پولی که در هر سال از افغانستان خارج می گردد حدود 8 ملیارد دالر است و این رقم تقریباً معادل بودجه سال گذشته افغانستان می باشد.

بنوشته آژانس، مقدار پولی که از افغانستان فرار کرده حتی بزرگتر از 6.37 ملیارد دالر کمک های خالص انکشافی می باشد که افغانستان در سال 2010 میلادی به دست آورده است. بانک مرکزی افغانستان اخیراً قوانین جدید وضع کرده که باساس آن هر شخص نمی تواند بیش از 20000 دالر نقداً با خود ببرد. اما مقام های افغان می گویند، راه های دیگری برای انتقال پول وجود دارد و پول هنوز هم از افغانستان خارج می شود.

خان افضل هده وال معاون بانک مرکزی افغانستان به آژانس خبری رویترز گفته است، ما روی میکانیزم کار می نمایم تا اطمینان حاصل گردد که پول ها از طریق بانک انتقال داده شود. پرویز غفور مالک یک رهنمای معاملات در دوبی می گوید، با کاهش نیروهای خارجی و احساس نا امنی، مردم تلاش دارند تا قبل ازین که دیر شود پول های شانرا بیرون بکشند.

خانجان الکوزی، معاون اطاق های تجارت افغانستان می گوید، تجار مانند پرنده ها هستند، همیشه در صدد یافتن جاه های سبز و مناسب می باشند. اما حالا آنها از افغانستان پرواز می کنند. "همه آنها ترس دارند که اگر حکومت افغانستان سخت گیری یا مبارزه علیه فساد را جدی بگیرد، آنها همه چیزهایی را که بدست آورده اند از دست خواهند داد. بناً این یک وقت خوب است تا آنها هر مقداری را که می توانند بیرون کنند."