-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۲, چهارشنبه

نیویارک تایمز: لست سیاه بیهوده

در سال های 2002 و 2004 برخی رهبران ارشد طالبان خواستار مصالحه و مشارکت با حکومت افغانستان و جامعهء بین المللی شدند، اما عکس العمل منفی، راه دیگری را به جز از تعقیب خط مقاومت برای آن ها باقی نگذاشت.
در ده سالی که گذشت، ایالات متحدهء امریکا درس های زیادی را در افغانستان فرا گرفته است. به نوشتهء روزنامهء نیویارک تایمز، شناسایی یک گروهء خارجی بنام سازمان ترویستی نه تنها به مفهوم اعلان آن گروه به حیث دشمن بوده، بلکه محدودیت های را در انتخاب های سیاسی آیندهء امریکا به وجود می آورد. با وصف آنکه ممکن است آن گروه را دوباره از آن لست خارج ساخت، اما برای گروه های شامل لست سیاه دشوار است که از آن خارج شوند.
روزنامه می نویسد:
شناسایی شبکهء حقانی بنام تروریست، علاوه بر آن که این گروه را از پهنهء شورش های طالبان مجزا می سازد، بلکه دست یافتن به یک تفاهم وسیع و همه جانبه را نیز دشوار می سازد. 
    
روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:
تصمیم امروز ما در این مورد، پالیسی های آینده را در این زمینه شکل می دهد. طور مثال در سال های 2002 و 2004 برخی رهبران ارشد طالبان خواستار مصالحه و مشارکت با حکومت افغانستان و جامعهء بین المللی شدند، اما عکس العمل منفی، راه دیگری را به جز از تعقیب خط مقاومت برای آن ها باقی نگذاشت. بناً شامل ساختن شبکهء حقانی در لست و شناختن آن به حیث یک سازمان تروریستی خارجی، باعث خودداری این شبکه از اشتراک در مذاکرات خواهد شد. همچنان طالبان و کسانیکه با برخورد مصالحه آمیز مخالف اند، این حرکت را به مثابهء عدم احترام امریکا تلقی خواهند کرد.

شبکهء حقانی به خاطر حملات خشونت آمیز در افغانستان و هدف قراردادن  نیرو های امریکایی در "جهاد جهانی" یک بازیکن قابل محاسبه شمرده می شود.

به نوشتهء روزنامهء نیویارک تایمز، مایکل تی فلین (Michael T. Flynn) مسوول ادارهء استخبارات نظامی امریکا می گوید، در سال 2010 میلادی جلاالدین حقانی رهبر این شبکه «کاملاً قابل نجات» و باز در برابر مصالحه بود.

گریمی لمب (Graeme Lamb) یک قوماندان سابق نیرو های خاص هوایی بریتانیا، جلال الدین حقانی را یک »مصلحت گرا و پیرو فلسفهء عملی» و افغانستان »سرزمین معاملات» خوانده است.

در سالیان اخیر جلال الدین حقانی و افراد نزدیک وی با افغان ها، امریکایی ها و سایر مقامات غربی ملاقات کرده اند. ابراهیم عمری برادر جوان حقانی در سال 2011 در دوبی با مقامات امریکایی ملاقات کرده است. به نظر می رسد همچو یک ملاقات دیگر، اما بدون اشتراک امریکایی ها، اخیراً در عربستان سعودی صورت گرفته باشد.

تلاش های حاضر نظامی امریکا شدیداً بالای حملات طیارات بی پیلوت  و حملات شبانه در افغانستان و پاکستان اتکا دارد. به نوشتهء روزنامهء نیویارک تایمز، شناختن شبکهء حقانی به حیث یک سازمان تروریستی خارجی، صرف باعث فرسایش روابط امریکا با پاکستان شده، عدم علاقهء پاکستان را به داشتن نقش سازنده و میانجی گری در پروسهء مصالحه در افغانستان، افزایش خواهد داد.

شناختن شبکهء حقانی به حیث یک سازمان تروریستی خارجی بر عملیات های این شبکه نیز تاثیر ندارد. اکثر قوماندانان شبکهء حقانی و اعضای فامیل های آن ها همین اکنون هم در لست سیاه بین المللی شامل اند.

روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:
رییس جمهور بارک اوباما ادعا می کند که توجه تلاش های امریکا را به افغانستان و به آن هایی که امریکا را مورد حمله قرار داده اند، معطوف ساخته است، اما ایده لوژی گمراه جنگ با تروریزم، هنوز هم بر احساسات و پالیسی ها در امریکا غلبه دارد. حرکت امریکا برای شناختن شبکهء حقانی به حیث یک سازمان تروریستی خارجی، شدیداً دورنمایی یک مصالحهء سیاسی را تهدید می کند که یگانه راه خروج از منازعهء افغانستان است.

همچنین نیویارک تایمز قبل از این در گزارشی به نقل از یک تعدادی از مامورین وزارت خارجه امریکا نوشته بود که شامل ساختن شبکهء حقانی در لست سازمان های ترویستی، منابع مالی این شبکه را در عربستان سعودی و امارات متحده عربی متوقف خواهد ساخت.
آنها همچنان باور دارند که با این اقدام بالای پاکستان نیز فشار خواهد آمد تا علیهء شبکهء حقانی عملیات نظامی را آغاز کند، چیزی که ایالات متحده از مدت طولانی به اینسو تقاضای آن را از پاکستان دارد.