-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

تدارک کنگره سراسری اخوانی ها در ترکیهامپراتوری اخوان المسلمین از شمال افریقا تا قلب سوریه نمایندگان اخوان المسلمین خاورمیانه در "آنکارا" پایتخت سیاسی ترکیه، پس از جلسات متعدد تصمیم گرفتند تا کنگره بزرگ اخوان را پس از کنار رفتن حکومت اسد در سوریه برگزار کنند. این دیدارها و تصمیم فوق در جریان اوج عملیات مسلحانه در شهرهای سوریه انجام و گرفته شد. آنها انتظار داشتند اخوانی های سوریه نیز بسرعت قدرت را در این کشور بدست بگیرند و اسلام دوران عثمانی احیاء شود. اگر اینگونه که در نقشه دارند عملی شود، از شمال آفریقا تا سرزمین شام در کنترل اخوانی المسلمین در خواهد آمد و ترکیه مرکز این امپراطوری خواهد شد.
بموجب همین برنامه است که ترکیه همچنان بر طبل سرنگونی اسد می کوبد. شاید روزی اسد بپذیرد که از قدرت کنار برود و اخوانی ها در سوریه نیز به قدرت برسند.