-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

دفترکارگشایی «توخی» درونکوور کانادا/ مبارک باشد!


غیاث توخی کنسول افغانستان درونکور کانادا، درنقش حیثیت کشی افغان ها ظاهرشده. بقیه ماجرا:برای کوچکترین امور قانونی از قبیل ترتیب و ثایق برای خرید و فروش زمین ها و جایداد های داخل کشور، ترتیب اسناد شرعی، ترتیب نکاه خط و اخذ پا سپورت... باید معادل "نو تول انگور" برای شخص جنرال کنسولی غیاث (توخی) پول پرداخت تا بتوان امور قانونی خویش را براه انداخت.

دفتر کنسولی "ونکور" علاوه بر ابعاد گسترده فساد مالی اکنون واضحآ به یک مرکز " قاچاق" و شخص جنرال کنسول جناب غیاث (توخی) نه در مقام و جایگاه شایستۀ یک دیپلومات بلکه به حیث یکی از قاچاقبران معروف در کانادا شهرت یافته و اکنون وی با تهیه دعوت نامه ها برای مشتریان خویش تحت عنوان اقارب فامیلی خویش مثل برادر، دختر، عروس ، مبلغ 20- 30 هزار دالر دریافت مینماید.

وی علاوه بر ارتکاب ده ها دستبرد در بخش قاچاقبری نیز سرمایه گذاری نموده و فقط طور نمونه همین چندی قبل پروسه یک دعوت نامه را برای یکی از مشتریان خویش تحت نام برادر خود تکمیل نمود و در ازای آن از وی مبلغ 20 هزار دالر امریکایی دریافت داشت. این شیوه اکنون به یکی از شیوه های معمول رایج وننگین این دفتر کنسولی مبدل شده و این دفتر به دفتر قاچاقچیان کانادایی شهرت یافته است.

حین چانه زدن مبالغ قاچاق و رشوه ، موصوف بی پرده اذعان میدارد که این پُست را تحت شرایط "سرقلفی" بدست آورده ام و این مبلغ تنها به جیب من نه بلکه قسمت اعظم آن وارد پاکت جناب وزیر صاحب آقای زلمی (رسول) می گردد و من مجبورم تا هزینه تقرر خویش را در این پُست، تکمیل نمایم.

در هنگام تهیه ی این یادداشت، با جستجو در اینترنیت و برخی معلومات آفاقی از سوی قربانیان در حوزه ونکور، با مشاهده کارکرد های یومیه این دلال وزارت خارجه و سوابق کاری آن ، در حیرت فرو رفتیم که واقعا هرگاه موضوع "سر قلفی" با مقامات عالی وزارت خارجه مطرح نباشد، پس این انسان غیر مسلکی که با هیچ یکی از زبان های ملی کشور مثل پشتو و دری و زبان خارجی مثل انگلیسی، آشنایی نداشته و با فقر سواد گرفتار بوده و از هرگونه فهم سیاسی و دیپلوماتیک محروم میباشد و با این سوانح مشهور و انتشار یافته در سایت های اینترنیتی، چطور توانسته تا در هنگام "نظام فساد گستر" کرزی به حیث رئیس افغان کارت، مدیر خدمات وزارت خارجه ، رئیس اداری وزارت خارجه و جنرال کنسول شهر ونکور کانادا تقرر یافته و مالک جایداد های بیشمار، رستورانت ها و دوکانها و سرمایه های عظیم و قارونی در شهر کابل شده و نصف اقارب خویش را به شمول دو پسر خود در وزارت خارجه خلاف استحقاق و توانائی شان مقرر نماید؟

گفتنی است که بر اساس کاوش های اطلاعاتی و تماس با برخی از مراجع سفارت افغانستان در کانادا و شعبات وزارت خارجه افغانستان درین خصوص دریافتیم که جناب توخی در زمانیکه دوسیه اختلاس اش، هنگام تصدی ریاست اداری وزارت خارجه از سوی مقامات دادستانی کشور مورد بحث بود، بخاطرستر و اخفای سایر مقامات دخیل درین دوسیه به سمت کنسولگری ونکور دیسانت گردیده است.

به هرحال عملکرد ها و چپاولگری های جناب غیاث توخی به مثابه مشت نمونه خروار از ابعاد فساد و ارتباطات نا سالم و نا مشروع بدون هرگونه معیار اخلاقی درین وزارت در گزینش و گمارش کارمندان و دیپلوماتان این وزارت خانه پرده بر میدارد.
همان جناب توخی که بر قول نویسنده محترم ، نان را از حلقوم کارمندان وهمکاران خویش در هنگام تصدی ریاست اداری وزارت خارجه می دزدید و در یک تبانی با مقامات وزارت از مجموع سه لک افغانی پول ماهانۀ ماکولات ، تنها سه لک آنرا ماهانه به جیب می زد ، اکنون مصمم است تا این شیوه های غارتگرانه را در وجود شهروندان شریف افغانستانی مقیم ونکورکا نادا ادامه داده و برتعدادعمارت ها و دوکاکین خویش در شهر کابل بیفزاید.

طوریکه گفته آمدیم شمعه ای از فساد ها و رشوه ستانی های جناب جنرال کنسول آقای غیاث (توخی) را طور فشرده بیان داشته و از مقامات وزارت محترم خارجه کشور تمنا داریم تا برخواست و ارادۀ هزاران هموطن خویش در شهر ونکور احترام گذاشته و بدان رسیدگی نموده و این کنسولگری و مردم آنرا از زیر سایۀ شوم این "..." نجات دهد.
در غیرآ ن ، ما مصمم هستیم تا در برابر نمایندگی های خارجی افغانستان در کانادا و دفتر نمایندگی ملل متحد در کانادا به تظاهرات گسترده مبادرت ورزیم!

با احترامات فایقه
سید جوادسادات و جمعی از باشندگان شهرونکورکانادا